17.11.2021

Záložka do knihy spája školy

Záložka do knihy spojila našu školu so Svidníkom.

Aj tento rok sme sa zapojili do 12. ročníka projektu Záložka do knihy spája školy, ktorý každoročne vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2021.

Do tohto projektu sa zapojili naši žiaci z 1. stupňa, piateho a šiesteho ročníka ZŠ.

Žiaci pracovali na hodinách výtvarnej výchovy s pani učiteľkami:  Radka Mokrá a Katarína Šmondrková.

Vytvorili nádherné záložky, ktoré poputovali do Základnej školy na Komenského ulici vo Svidníku, odkiaľ zas my v rámci nášho knižného partnerstva budeme čakať originálne záložky.

TEŠÍME SA!