13.4.2022

Zážitková prírodoveda a prvouka na 1. stupni

Takto krásne nám vyrástli alebo zážitková prírodoveda a prvouka.

Žiaci 2. a 4. ročníka sa na hodinách prírodovedy venovali pôde.

Okrem teoretických vedomostí pôdu pozorovali, "ochutnávali" prierez pôdou, ktorý mali urobený z vrstiev v sladkom pudingu.

Sadili si do pôdy bylinky, na ktorých si už aj pochutnávali.

Prváci a tretiaci tiež pracovali s pôdou a vysadili rôzne kvietky...

Super!