19.12.2022

Zo sveta prírodovedných predmetov druhostupniarov

👀 Zo sveta prírodovedných predmetov našich druhostupniarov 😍

7. roč. ➡️biológia - krycia sústava stavovcov- pierka hydiny, vlasy a nechty pod mikroskopom

6. roč. ➡️biológia - baktérie, plesne a huby na potravinách pod mikroskopom.

9. roč. ➡️ súkromná zbierka minerálov a drahých kameňov našej žiačky, ďakujeme, Sára Šaturová ☺️

7. roč. ➡️kryštalizácia kuchynskej soli a denaturovaný lieh v akcii

8. roč. ➡️pokusy s manganistanom draselným

Druhostupniari sa na hodinách rozhodne nenudia 😍

#zsvelkalehota