Preskočiť na obsah stránky

Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota

Venujte nám 2%
z Vašich daní
Citát: „Vzdelanie nie je odpoveďou na otázku. Vzdelanie je prostriedok na to, ako odpovedať na všetky otázky.“ - Allin

Aktuálne dianie v škole

« novšie | 1 2 | staršie »

Marec mesiac knihy

Ilustračný obrázok
 Ako po iné roky, aj teraz sme v marci viac priestoru
a času venovali knihám. Deti na 1.st. si priniesli do školy svoju obľúbenú
knihu, a hrali sme sa na… (celý článok)

Olympiáda ľudských práv

 3. decembra 2015
sa v našej škole uskutočnil už 3. ročník našej vlastnej Olympiády   ľudských práv (OĽP) na hodinách občianskej
náuky.

Test… (celý článok)

Svetový deň vody

Ilustračný obrázok
 23.03.2016
– Svetový deň vody –žiaci 9. r.
oboznámili žiakov s najdôležitejšími  charakteristikami, prečo
patrí  medzi najvzácnejšie tekutiny… (celý článok)

Biologická olympiáda v kategórii C

Ilustračný obrázok
 03.02.2016
v CVČ v Novej Bani sa uskutočnil 50. ročník okresného kola BIO v kat. C
(8. a 9. r. ZŠ)

         … (celý článok)

výchovný koncert pod názvom Buďme ľudia

Ilustračný obrázok
 V utorok
8.3.2016 sa v našej škole uskutočnil výchovný koncert pod názvom Buďme
ľudia. Koncert sa niesol v duchu ľudských práv, ktoré má každý… (celý článok)

Prianie a oznam

Ilustračný obrázok
 Všetkým
žiakom, deťom, rodičom aj celej verejnosti krásne a pokojné prežitie
vianočných dní plné nehy, lásky a
objatí najbližších a v novom roku len to… (celý článok)

Vianočná benefičná akadémia

Ilustračný obrázok
 Žiaci, deti a zamestnanci základnej školy s materskou školou
pozývajú všetkých rodičov, starých rodičov, občanov obce a ich hostí na slávnostnú Vianočnú benefičnú… (celý článok)

Privítajme Mikuláša!

Ilustračný obrázok
Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku............ piesňou privítali deti v MŠ túžobne očakávaného
Mikuláša, ktorý prišiel dňa 04.12.2015. Za… (celý článok)

BESIEDKA V MŠ

Ilustračný obrázok
 Každoročne sa stretávajú starí rodičia, rodičia
a priatelia školy s deťmi a vnúčatami v materskej škole na
tvorivých dielňach, pri príležitosti… (celý článok)

Živá knižnica-Rok Ľudovíta Štúra

Ilustračný obrázok
 


Dňa 21.10.2015 si pre nás pani učiteľka
Bušková so šikovnými žiakmi pripravila zážitkové vyučovanie pri príležitosti Medzinárodného
dňa školských knižníc… (celý článok)

A znova sme nakupovali!

Ilustračný obrázok
Aj
v tomto školskom roku sme 28.10.2015, pri príležitosti Svetového dňa
sporenia, opäť pripravili pre našich žiakov 1.stupňa zážitkové učenie
a rozvíjali… (celý článok)

Starký, starká, prečítaj mi rozprávku!

Ilustračný obrázok
Na jeseň už tradične pozývame do našej školy starých
rodičov, babky a dedkov, aby strávili s nami a s peknou
rozprávkou príjemné popoludnie.

Opäť
sme… (celý článok)
« novšie | 1 2 | staršie »


© 2013 ZŠ s MŠ, Veľká Lehota
Tvorba webu: Ján Šmatlík, 2013