Preskočiť na obsah stránky

Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota

Venujte nám 2%
z Vašich daní
Citát: „Nie je hanba nič nevedieť, určite je však hanba nechcieť sa nič naučiť.“ - Platón

Aktuálne dianie v škole

« novšie | 1 2 | staršie »

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Ilustračný obrázok

Na
predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti

 v súlade § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008
Z.z. o materskej škole v znení … (celý článok)

ZÁPIS

Ilustračný obrázok
 O Z N Á M E N I E

o zápise žiakov do 1. ročníka

ZŠ s MŠ Veľká Lehota pre budúci školský rok

2017/2018

V súlade s § 20 ods. … (celý článok)

Prianie

Ilustračný obrázok

 Všetkým deťom, žiakom, rodičom aj celej verejnosti veľa zdravia, šťastia, splnenie si snov a predsavzatí v novom roku prajú zamestnanci ZŠ s MŠ Veľká Lehota.

TVORIVÉ DOPOLUDNIE

Ilustračný obrázok
 Milí
rodičia, starí rodičia a priatelia školy,

príďte
medzi nás dňa 06.12.2016 o 8.00 hod. Spoločne budeme pripravovať  suveníry na Vianočné … (celý článok)

VIANOČNÉ TRHY

Ilustračný obrázok
 Milí
rodičia, starí rodičia a priatelia školy,

chcete
pomôcť Vašim deťom, aby vycestovali do zahraničia? Prvýkrát v histórii ZŠ
s MŠ sa uskutočnia … (celý článok)

ADVENTNÉ VENCE

Ilustračný obrázok
 Príďte znovu medzi nás, uvite si s nami adventný veniec, a tak si priblížte
najkrajšie sviatky v roku Vianoce, dňa 24.11.2016 o 13.30 hod.

Čo potrebujete: slamený … (celý článok)

Výchovný koncert

Ilustračný obrázok
Sychravé piatkové poobedie 4. novembra 2016 sme si spestrili prezentáciou Doc. PhDr. Margity Jágerovej, PhD. z katedry folkloristiky UKF v Nitre, ktorá nám predstavila… (celý článok)

Záložka do knihy

Ilustračný obrázok
Už po niekoľkýkrát sa v našej škole zapájame do celoslovenskej akcie na podporu čítania a rozvíjania vzájomných vzťahov medzi školami pod názvom „Záložka… (celý článok)

Nakupovanie

Ilustračný obrázok
Už po tretíkrát sme v našej škole nakupovali! Na konci októbra, 27.10.2016, sme opäť pri príležitosti Svetového dňa sporenia pripravili pre žiakov 1. stupňa počas… (celý článok)

Týždeň zdravej výživy

Ilustračný obrázok
V  týždni zdravej výživy, 20. októbra 2016, sa v našej škole uskutočnila aj beseda a prezentácia s ochutnávkou produktov zdravej výživy zo SOŠ-OS Nová… (celý článok)

Exkurzia Dunajská Lužná

Ilustračný obrázok
V stredu 19.10.2016 sme v rámci Týždňa zdravej výživy absolvovali exkurziu v Dunajskej Lužnej, v sadoch firmy Boni Fructi, spo. s. r. o. Videli sme cestu jabĺk… (celý článok)

ADVENTNÉ VENCE

Ilustračný obrázok
 Príďte znovu medzi nás, uvite si s nami adventný veniec, a tak si priblížte
najkrajšie sviatky v roku Vianoce, dňa 24.11.2016 o 13.30 hod.

Čo potrebujete: slamený … (celý článok)
« novšie | 1 2 | staršie »


© 2013 ZŠ s MŠ, Veľká Lehota
Tvorba webu: Ján Šmatlík, 2013