Rozvrh hodín 2021/2022


VYUČOVACIE HODINY A PRESTÁVKY

1. hodina: 7.45 – 8.30 hod.

malá prestávka 8.30 – 8.40

2. hodina: 8.40 – 9.25 hod.

veľká prestávka 9.25 – 9.45

3. hodina: 9.45 – 10. 30 hod.

malá prestávka 10.30 – 10.40

4. hodina: 10.40 – 11.25 hod.

malá prestávka 11.25 – 11.35

5. hodina: 11.35 – 12.20 hod.

malá prestávka 12.20 – 12.30

6. hodina: 12.30 – 13.15 hod.

obedná prestávka 13.15. - 13.45

7. hodina: 13.45 – 14.30 hod.