1. štvrťrok

P.č.Hodnota zákazky s DPH (EUR)Predmet zákazkyIdentifikácia úspešného uchádzača
1.1158,07 €Réžia deti a žiaciDominik, n.o.,č.431, 966 41 Veľká Lehota, IČO:379543218

2. štvrťrok

P.č.Hodnota zákazky s DPH (EUR)Predmet zákazkyIdentifikácia úspešného uchádzača
1.1186,96 €Uhlie-Orech 2Uhoľné sklady, Koišová, Železničná 16, 968 01 Nová Baňa IČO:33320306
2.1221,70 €Potraviny deti a žiaciDominik, n.o.,č.431, 966 41 Veľká Lehota, IČO:379543218
3.1931,29 €Réžia deti a žiaciDominik, n.o.,č.431, 966 41 Veľká Lehota, IČO:379543218
4.1713,85 €Réžia deti a žiaciDominik, n.o.,č.431, 966 41 Veľká Lehota, IČO:379543218
5.1077,47 €Potraviny deti a žiaciDominik, n.o.,č.431, 966 41 Veľká Lehota, IČO:379543218
6.1184,78 €Kamerový systémELEKTRO KOCIAN, s.r.o., Komenského 361, 908 77 Borský Mikuláš, IČO: 47787881
7.1010,34 €Potraviny deti a žiaciDominik, n.o.,č.431, 966 41 Veľká Lehota, IČO:379543218
8.1583,99 €Réžia deti a žiaciDominik, n.o.,č.431, 966 41 Veľká Lehota, IČO:379543218

3. štvrťrok

P.č.Hodnota zákazky s DPH (EUR)Predmet zákazkyIdentifikácia úspešného uchádzača
1.1,00 €Stravovanie deti a žiaci-réžiaDominik, n.o.,Veľká Lehota 431, 966 41 Veľká Lehota, IČO: 37954318
2.1,00 €Tvorivo-relaxačné sedenieRudolf Kocian - K.TEAM - STAVEBNÁ ČINNOSŤ, Nábrežná 94/4, 968 01 Nová Baňa, IČO : 40534278

4. štvrťrok

P.č.Hodnota zákazky s DPH (EUR)Predmet zákazkyIdentifikácia úspešného uchádzača
1.1,00 €Stravovanie deti a žiaci-réžiaDominik, n.o.,Veľká Lehota 431, 966 41 Veľká Lehota, IČO: 37954318
2.1050,90 €Potraviny deti a žiaciDominik, n.o.,Veľká Lehota 431, 966 41 Veľká Lehota, IČO: 37954318
3.1460,65 €Stravovanie deti a žiaci-réžiaDominik, n.o.,Veľká Lehota 431, 966 41 Veľká Lehota, IČO: 37954318
4.1050,90 €Stravovanie deti a žiaciDominik, n.o.,Veľká Lehota 431, 966 41 Veľká Lehota, IČO: 37954318
6.1086,51 €Potraviny deti a žiaciDominik, n.o.,č.431, 966 41 Veľká Lehota, IČO:379543218
7.2464,02 €Uhlie-Orech 2Uhoľné sklady, Koišová, Železničná 16, 968 01 Nová Baňa IČO:33320306
8.5748,00 €Exteriétové posilňovacie strojeUnnatest trade s.r.o., Žilina