Názov dokumentuDokument
Ospravedlnenka pre žiaka z vyučovania(na jeden deň alebo vyučovaciu hodinu)Prevziať
Žiadosť rodiča o oslobodenie žiaka z vyučovania TSVPrevziať
Priepustka - žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z ŠKD bez sprievodu zákonného zástupcuPrevziať
Žiadosť o prijatie dieťaťa skôr, ako má 6 rokovPrevziať
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane (za rok 2023)Prevziať