Základná škola s materskou školou Veľká Lehota

ZŠ s MŠ č. 433
966 41 Veľká Lehota

Úradné hodiny

denne 8.00 - 14.00 hod.
(možnosť telefonického dohovoru)

Otváracie hodiny

7.00 - 16.00 hod.

Telefón

045 68 96 129 - nahlasovanie a odhlasovanie obedov

Riaditeľka ZŠ s MŠ - štatutár

Mgr. Soňa Vozárová

Zástupkyňa RŠ pre ZŠ

Mgr. Dana Bušková

Zástupkyňa RŠ pre MŠ

Milada Víglaská

Číslo účtu

SK34 0200 0000 0016 3654 3953

IČO

37888561

DIČ

2021673192