Č.obj.Popis objednaného plneniaHodnota objednaného plnenia s DPHZmluvaIdentifikačné údaje dodávateľaÚdaje o FODátum vyhotovenia
25/2021Školská dokumentácia- štandartná, tvorba PP30,00 €-Slovenská komora učiteľov, Novohradská 3, 821 09 Bratislava, IČO: 42179980Mgr. Soňa Vozárová riaditeľka ZŠ s MŠ5.5.2021
24/2021Doprava materiálu- dlažby60,74 €-Ing. Igor Cesnak INGSTAV, Podjazdova I. 2765/6, 971 01 Prievidza, IČO:37010166RMgr. Soňa Vozárová riaditeľka ZŠ s MŠ27.4.2021
23/2021Preventívne psychologické poradenstvo a služby pre ped. zamestnancov48,00 €-Janig- Doc. PhDr. Igor Spišiak, CSc. , M.M. Hodžu 14,960 01 Zvolen, IČO:31246061 Mgr. Soňa Vozárová riaditeľka ZŠ s MŠ26.4.2021
22/2021Notebook Acer Aspire 3 Pure Silver449,70 €-Alza.sk, Bottová 6654, 814 21 Bratislava, IČO:36562939Mgr. Soňa Vozárová riaditeľka ZŠ s MŠ26.4.2021
21/2021Vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí vody25,00 €-Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030 Mgr. Soňa Vozárová riaditeľka ZŠ s MŠ7.4.2021
20/2021Vytýčenie vedenia podzemného energetického zariadenia120,05 €-Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianake 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 364442151Mgr. Soňa Vozárová riaditeľka ZŠ s MŠ26.3.2021
19/2021Toner do VŠJ22,00 €-TeamArena s.r.o., Švantnerova 174/1., 968 01 Nová Baňa., IČO: 5255579801Anna Garajova vedúca VŠJ26.3.2021
18/2021Oprava a údržba poškodeného schodiska701,00 €-Unistav s.r.o.Hrádza 6, 96801 Nová Baňa IČO:36 820 156Mgr. Soňa Vozárová riaditeľka ZŠ s MŠ26.3.2021
17/2021LB -TAURUS GRANIT dlažba a dlažba schodovka529,00 €-Ing. Igor Cesnak INGSTAV, Podjazdova I. 2765/6, 971 01 Prievidza, IČO:37010166RMgr. Soňa Vozárová riaditeľka ZŠ s MŠ24.3.2021
16/2021Projektová dokumentácia záhrady301,00 €-MHgarden s.r.o. ,Ing. Michaela Horniaková , Orovnica 20, 966 52 Orovnica, IČO:48055867 Mgr. Soňa Vozárová riaditeľka ZŠ s MŠ24.03.2021