Základné údaje

Verejný obstarávateľ:
Základná škola s materskou školou
IČO:
37888561
Poštová adresa:
č. 433
PSČ:
966 41
Obec:
Veľká Lehota
Štát:
Slovenská republika
Kontaktná osoba:
Mgr. Soňa Vozárová (riaditeľka ZŠ s MŠ)
Telefón:
045 6896 129
E-mail:
zsvlehota@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa:
https://www.zsmsvelkalehota.sk

Informácia o zadávaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác

P.č.Dátum zverejneniaPredmet zákazkyPredpokladaná hodnota zákazky (v € bez DPH)Termín zadania zákazky
1.10.03.2014Uhlie-Orech 22,00 €13.03.2014
1.11.10.2013Uhlie-Orech 24100,00 €15.10.2013
2.22.08.2014Tvorivo-relaxačné sedenie1410,00 €28.08.2014
3.28.11.2014Exteriérové posilňovacie stroje4790,00 €03.12.2014