ZOZNAM SPONZOROV, PARTNEROV A PRIATEĽOV NAŠEJ ŠKOLY

od roku 2020

Ďakujeme všetkým sponzorom za podporu našej školy!

Ceníme si, že ste s nami...

OBEC VEĽKÁ LEHOTA

 • r. 2020:
  • výmena nových pecí,
  • kosenie areálu školy
 • r. 2021:
  • pletivo na plot,
  • obecní zamestnanci – pomoc pri betónovaní stĺpikov na oplotenie,
  • odpratávanie uhlia,
  • vyčistenie priestoru pod EKO učebňu,
  • pomocné odpratávacie práce okolo školy,
  • šalovanie EKO altánku,
  • dokončenie pocitového chodníka,
  • pomoc pri prenášaní kníh z knižnice,
  • pomocné práce počas roka v škole
 • r. 2022:
  • elektroinštalačné práce – prekládka učebne PC

KOVACO, spol. s r. o.

 • r. 2020:
  • zváranie starých pecí v škole,
  • finančný príspevok,
 • r. 2021:
  • stojany na bicykle,
  • Mikuláš – sladkosti pre žiakov,
  • brány na oplotenie,
  • stĺpy na hlavné brány,
  • zváranie školských stoličiek, lavíc, lavičky v exteriéri

UNISTAV NB, s. r. o.

 • rekonštrukcia schodov pred šatňou,
 • vybagrovanie pocitového chodníka,
 • vybagrovanie pod EKO učebňu

WEB stránka školy

 • anonymný sponzor

ELEKTRONICKÝ VRÁTNIK

 • montáž: sponzorsky Jaroslav Buška

PÁN BINDER

 • finančný príspevok


OPLOTENIE

 • DIERY NA STĹPIKY
  • Peter Urban: vŕtanie jám,
   dodanie betónu na stĺpiky
 • OSÁDZANIE STĹPIKOV NA OPLOTENIE
  • zamestnanci:
   • Jaroslav Cibiri
   • Mgr. Tomáš Šmondrk
  • žiaci 9. ročníka:
   • Michal Jenis
   • Thomas Mišura
   • Jozef Gábriš
  • priatelia školy:
   • Milan Müller
   • Jozef Drábik
   • Ján Víglaský
   • Peter Víglaský
   • Ing. Štefan Vozár
 • PLETIVO
  • poslanci:
   • Jaroslav Víglaský
   • Peter Víglaský
  • otcovia, starí otcovia, priatelia školy:
   • Michal Jenis
   • Milan Müller
   • Ján Cibiri
   • Ľubomír Víglaský
   • Ing. Štefan Vozár
  • zamestnanci školy:
   • Jaroslav Cibiri
   • Mgr. Tomáš Šmondrk
   • Milada Víglaská
   • Veronika Raffajová
   • Martina Rojíková

DOSKOČISKO

 • poskytnutie piesku: Adam Bielik – Drozdovo
 • preprava piesku: Peter Víglaský

MAKADAM

 • sponzorstvo vo výške 50 % - Kameňolom Sokolec


GUĽATINA

 • poskytnutie guľatiny: Urbár Veľká Lehota
 • porez dreva na píle: Štefan Búry – Píla Nová Baňa
 • prevoz dreva: Šebastián Šušovica

LOBY – Ladislav Budinský

 • zľava pri výstavbe včelína a ekoučebne

POLIČKY NA VÝSTAVU ÚSPECHOV NAŠICH ŽIAKOV

 • anonymný sponzor

ELEKTRO – BOROŠ S. R. O.

 • kari rohož (brána do oddychového komplexu)

SAA (Slovenská agrolesnícka asociácia)

 • participácia na tvorbe projektu školskej záhrady Škola v náručí lesa


P. STANISLAVA ČÍKOVÁ A MGR. IVANA HUBAČOVÁ

 • sponzorský príspevok na zakúpenie rastlín a pre deti na MDD


MONT-DESIGN s. r. o., Jozef Vozár

 • žaba (vibračná doska) na utláčanie,
 • závitové tyče,
 • chemická kotva,
 • matky, podložky...

MHgarden s. r. o

 • zľava pri projektovej dokumentácii, 
 • vianočné ruže pre pedagogických zamestnancov

ELEKTRO KOCIAN s. r. o.

 • zľava pri elektroinštalačných prácach - výmena osvetlenia v učebniach


Ďakujeme všetkým sponzorom za podporu našej školy!

Ceníme si, že ste s nami...