Názov dokumentuDokument
Písomné vyhláseniePrevziať
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Prevziať
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy - 2022/2023Prevziať
Školský poriadok materskej školy Prevziať