Názov dokumentuDokument
Písomné vyhláseniePrevziať
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Prevziať
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy - 2021/2022Prevziať
Školský poriadok materskej školy Prevziať