Názov dokumentuDokument
AKTUÁLNA Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na šk. rok 2021/2022Prevziať
Školský poriadok materskej školy Prevziať
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy 2019/2020Prevziať
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy - 2017/2018Prevziať
Školský vzdelávací program: ŠTVORLÍSTOKPrevziať
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy - 2016/2017Prevziať
Školský poriadokPrevziať
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy - 2014/2015Prevziať
Školský vzdelávací program: KDE BOLO, TAM BOLOPrevziať
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy - 2013/2014Prevziať