Názov dokumentuDokument
Priepustka - žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z ŠKD bez sprievodu zákonného zástupcuPrevziať
Výchovný program ŠKD 2020 - 2025Prevziať
Základné informácie o ŠKDPrevziať
Prevádzkový poriadok ŠKDPrevziať
Školský poriadok ŠKDPrevziať
Týždenná činnosť v ŠKDPrevziať
Rámcový plán práce ŠKD Prevziať