Informovanie o spracovaní osobných údajov zamestnanca
Zobraziť stránku
Informovanie o spracovaní osobných údajov žiaka
Zobraziť stránku
Poučenie o právach dotknutej osoby
Zobraziť stránku
Informácie pre DO v súvislosti s Covid-19
Zobraziť stránku
Žiadosť DO na uplatenie jej práv
Zobraziť stránku
Zodpovedná osoba (GPO)
Zobraziť stránku