Názov dokumentuDokument
Organizačný poriadokPrevziať
Pracovný poriadokPrevziať
POKYNY na šk.rok 2020/21Prevziať
POKYNY od 14.9.2020Prevziať
AKTUALIZÁCIA POKYNOV od 18.9.2020Prevziať
RUPPrevziať
Pokyny od 1.10.2020Prevziať
Pokyny od 12.10.2020Prevziať
Školský poriadok 2020_21Prevziať
Kritériá hodnotenia predmetovPrevziať
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy 2019_20Prevziať
PRÍLOHY K VÝROČNEJ SPRÁVE 2019_20Prevziať
Pokyny od 26.10.2020 a rozvrh hodín pre 2.st.Prevziať
Organizácia vyučovania od 11.1.2021 a rozvrh hodín pre 1.st.Prevziať
Nový rozvrh od 22.02.2021Prevziať