Vedenie školy
Riaditeľka školy Mgr. Soňa Vozárová vozarova@zsmsvelkalehota.sk
Zástupkyňa RŠ pre ZŠ Mgr. Dana Bušková buskova@zsmsvelkalehota.sk
Zástupkyňa RŠ pre MŠ Milada Víglaská viglaska@zsmsvelkalehota.sk
UČITELIA PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
Marcela Adamcová adamcova@zsmsvelkalehota.sk
Mgr. Paulína Šályová
polcova@zsmsvelkalehota.sk
Vladimíra Rajnohová rajnohova@zsmsvelkalehota.sk
UČITELIA PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
Mgr. Kristína Štullerová stullerova@zsmsvelkalehota.sk
Mgr. Diana Tisovská tisovska@zsmsvelkalehota.sk
Mgr. Jana Žňavová znavova@zsmsvelkalehota.sk
UČITELIA NIŽŠIEHO STREDNÉHO VZDELÁVANIA
Mgr. Emília Forgáčová
buryova.e@zsmsvelkalehota.sk
Ing. Zdena Kasarová kasarova@zsmsvelkalehota.sk
Mgr. Tomáš Šmondrk smondrk@zsmsvelkalehota.sk
PaedDr. Anna Víglaská viglaska.a@zsmsvelkalehota.sk
PEDAGOGICKÉ ASISTENTKY
Alica Búryová buryova.a@zsmsvelkalehota.sk
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
Bc. Katarína Šmondrková smondrkova@zsmsvelkalehota.sk
Prevádzkoví ZAMESTNANCI
Účtovníčka, vedúca VŠJ Anna Garajová
Školník–kurič–údržbár Jaroslav Cibiri
Prevádzková pracovníčka Mariana Garajová