Č.fa.Popis fakturovaného plneniaCelková hodnota s DPHZmluva / Obj.Identifikačné údaje dodávateľaDátum doručeniaDátum úhrady/zverejnenia
50/2021Preventívne psychologické poradenstvo48,00 €O 23/2021Doc.PhDr.Igor Spišiak, CSc. - JANIG, M. M. Hodžu 6979/14, 960 01 Zvolen, IČO:4119521327.04.202127.04.2021/03.05.2021
49/2021Vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí vody25,00 €O 21/2021Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, IČO: 3664403026.4.2021Uhradené ZF 15.04.2021/03.05.2021
48/2021Predĺženie platnosti webstránky -doména28,00 €Z 2/2021Trinetus s.r.o. Sedlová cesta 6074/1, 968 01 Nová Baňa, IČO: 5049327214.4.202119.04.2021/03.05.2021
47/2021Odvoz biologického odpadu z VŠJ 03/2021143,40 €Z 8/2019EKOTRANZ s.r.o., Rudno nad Hronom, 257, 966 51 Rudno nad Hronom, IČO:3163226213.4.202119.04.2021/03.05.2021
46/2021Doplnkové stravovanie 03/2021112,72 €Z 2/2012Elena Púchla, Potraviny Suchý, Starohutská 56, 968 01 Nová Baňa, IČO:3332467112.4.202119.04.2021/03.05.2021
45/2021Telefónne služby 03/202129,99 €Z 3/2015Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:35 763 4698.4.202119.04.2021/03.05.2021
44/2021Stravovanie pre zamestnancov 03/2021455,60 €Z 1/2021DOMINIK n.o., č. 431, 966 41 Veľká Lehota, IČO: 379543187.4.202108.04.2021/23.04.2021
43/2021Toner do tlačiarne VŠJ 22,00 €O 19/2021TeamArena s.r.o., Švantnerova 174/1., 968 01 Nová Baňa., IČO: 52555798017.4.202108.04.2021/23.04.2021
42/2021BOZP a PO 03/202130,00 €Z 4/2016RB-BTS spol.s.r.o, J.Dvonča 2004/4, 960 01 Zvolen, IČO:4820237106.04.202108.04.2021/23.04.2021
41/2021Internet 04/202135,00 €Z 4/2017S.A. spol s.r.o., Čachtická 13, 831 06 Bratislava, IČO:313462196.4.202108.04.2021/23.04.2021
40/2021Systémová podpora URBIS 01.04.2021-30.06.202180,00 €Z 07/2012MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, IČO:360416886.4.202108.04.2021/23.04.2021
39/2021Réžijné náklady- deti a žiaci 03/2020150,30 €Z 6/2019SOŠ obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa, IČO: 379561241.4.202108.04.2021/23.04.2021
38/2021Stravovanie -deti a žiaci 03/2021521,23 €Z 6/2019SOŠ obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa, IČO: 3795612401.04.202108.04.2021/23.04.2021
37/2021Oprava poškodeného schodiska701,00 €O 18/2021UNISTAV NB s.r.o., Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa, IČO:3682015630.3.202130.03.2021/07.04.2021
36/2021Projektová dokumentácia301,00 €O 16/2021MHgarden, Orovnica 20, 966 52 Orovnica IČO:108086542329.03.202129.03.2021/07.04.2021
35/2021Materiál na oplotenie961,44 €O 13/2021STAVIVÁ-Garaj s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 3159287229.3.202129.03.2021/07.04.2021
34/2021Gumový ukončovací obrubník 206,69 €O 15/2021OZY s.r.o.,Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina, IČO:4632254026.3.202126.03.2021/07.04.2021
33/2021Doska na skok do diaľky184,00 €O 14/2021SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, 085 01 Bardejov, IČO:4784647026.3.202126.03.2021/07.04.2021
32/2021Dlažba na schody529,00 €O 17/2021Ing. Igor Cesnek INGSTAV, Podjazdova I. 2765/6, 971 01 Prievidza, IČO : 3701016626.3.202126.03.2021/07.04.2021
31/2021Hliníkové žaluzie v ZŠ76,00 €O 8/2021Julius Kolorédy HRONKOL, Sládkovičova 26/20, 965 01 Žiar Nad Hronom, IČO: 3333258422.3.202102.04.2021/07.04.2021
30/2021Knihy- projekt "Čítame radi "73,42 €O 7/2021Libristo Media s.r.o.,Sychrov 55, 755 01 Vsetín, IČO:0444836719.03.2021Uhradené ZF 23.02.2021/29.03.2021
29/2021Telefónne služby 02/202130,50 €Z 3/2015Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:35 763 46912.03.202129.03.2021/29.03.2021
28/2021Knihy - projekt "Čítame radi"200,19 €O 11/2021Valéria Holá- Valery, Štúrova 788/22, 968 01 Nová Baňa, IČO:3714670010.3.2021Uhradené ZF 04.03.2021/26.03.2021
27/2021Odber odpadu z VŠJ 02/202173,68 €Z 8/2019EKOTRANZ, Rudno nad Hronom 257, 966 51 Rudno nad Hronom, IČO: 31632262 10.3.202111.03.2021/12.03.2021
26/2021Stravovanie zamestnancov 02/2021316,20 €Z 1/2021DOMINIK n.o., č. 431, 966 41 Veľká Lehota, IČO: 379543188.3.202108.03.2021/12.03.2021
25/2021Stravovanie - deti MŠ a žiaci ZŠ 02/2021206,85 €Z 6/2019SOŠ obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa, IČO: 3795612408.02.202108.03.2021/12.03.2021
24/2021Rrežijné náklady- deti MŠ a žiaci ZŠ 02/202160,30 €Z 6/2019SOŠ obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa, IČO: 37956124 08.03.202108.03.2021/12.03.2021
23/2021Internet 03/202135,00 €Z 4/2017S.A spol. s r. o., Čachtická 13, 831 06 Bratislava, IČO: 31346219 2.3.202102.03.2021/12.03.2021
22/2021Doplnkové stravovanie v MŠ 02/202138,23 €Z 2/2012Elena Púchla Potraviny Suchý, Starohutská 56, 968 01 Nová Baňa , IČO: 33324671 2.3.202102.03.2021/12.03.2021
21/2021BOZP a PO 02/202130,00 €Z 4/2016RB_BTS spol. s r.o., J.Dvonču 2004/4, 960 01 Zvolen, IČO: 4820237102.03.202102.03.2021/12.03.2021