Č.zmluvyPredmet zmluvyZmluvná stranaCelková hodnota s DPHDátum uzatvoreniaDátum skončenia platnostiZverejnenieDokument
08/2022Zmluva o spolupráciÚnia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava, IČO: 00683876-Prevziať
07/2022Zmluva o poskytovaní praktického vyučovaniaSOŠ pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice, IČO 00162795-Prevziať
06/2022Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmiRB-BTS, spol. s.r.o., J. Donča 2004/4, 960 01 Zvolen, zastúpený: Ing. Roman Bystriansky - konateľ, IČO: 48202371-Prevziať
05/2022ZMLUVA o poskytovaní praktického vyučovaniaSOŠ pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice, IČO 00162795-Prevziať
04/2022DODATOK č. 2 k zmluve 01/2021 o poskytovaní školského stravovania pre zamestnancovDOMINIK, n.o., č. 431, 966 41 Veľká Lehota, IČO: 37954318-Prevziať
03/2022Zmluva o servisnej službeCWS-boco Slovensko, s.r.o. – a company of the CWS Group Tehelňa 12 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves IČO: 314 11 045 IČ DPH: SK2020396125-Prevziať
02/2022DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobeÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny, A. T. Sytnianskeho 1180, 96958 BS, IČO: 30794536-Prevziať
01/2022Zmluva o poskytovaní verejných služiebSlovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469-Prevziať