Č.zmluvyPredmet zmluvyZmluvná stranaCelková hodnota s DPHDátum uzatvoreniaDátum skončenia platnostiZverejnenieDokument
08/2021DODATOK č. 2 k Zmluve o poskytovaní školského stravovania pre deti a žiakov ZŠ a MŠ Veľká Lehota SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa-5.10.2021Prevziať
07/2021DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní školského stravovania pre zamestnancov ZŠ s MŠ Veľká LehotaDOMINIK, n.o., č. 431, 966 41 Veľká Lehota, IČO: 37954318-5.10.2021Prevziať
06/2021Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti uzatvorená v rámci národného projektu "Podpora zamestnanosti"Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, BS2391,84 €20.07.202127.07.2021Prevziať
05/2021Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkovNadácia Allianz 6000,00 €06.07.202106.07.202612.07.2021Prevziať
04/2021Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Komenský s.r.o.KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO:43908977-12.5.202117.5.2021Prevziať
03/2021Zmluva o poskytovaní praktického vyučovaniaSOŠ pedagogická Levice-10.05.202128.05.202112.05.2021Prevziať
02/2021Zmluva o poskytovaní služiebTrinetus, Sedlová cesta 6074/1, 968 01 Nová Baňa, IČO 50493272, -07.04.202119.04.202108.04.2021Prevziať
01/2021Zmluva o poskytovaní stravovania pre zamestnancov ZŠ s MŠ Veľká LehotaDominik, n.o.,Veľká Lehota 431, 966 41 Veľká Lehota, IČO: 37954318-04.01.2021doba neurčitá05.01.2021Prevziať