Š̳K̳O̳L̳A̳ ̳V̳ ̳N̳Á̳R̳U̳Č̳Í̳ ̳L̳E̳S̳A̳ ̳–̳ ̳1̳.̳ ̳č̳a̳s̳ť̳ : DETSKÁ VČELIA ŠKOLA

Radi by sme vám predstavili náš dlhodobý projekt, ktorý sme začali vytvárať v exteriéri našej školy, a to vďaka tomu, že sme uspeli v súťaži a bol nám poskytnutý grant od Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. na projekt ŠKOLA V NÁRUČÍ LESA, za ktorý aj touto cestou srdečne ďakujeme.

Vďaka týmto financiám sme mohli rozbehnúť počiatočné práce v našom náučno-oddychovom komplexe a postaviť včelín a ekoučebňu.

V priestore za školou bol dlhé roky nevyužitý priestor, na ktorom rástla iba burina a kriaky.

Tento „pľac“ sme sa rozhodli využiť, pretože je to ideálne miesto na vonkajšie (outdoorové) vyučovanie, ale aj na chovanie včielok, na hry a zábavu detí z materskej a základnej školy, napr. pieskovisko, ktoré nám už viac rokov chýba, ale aj na mnoho ďalších aktivít.


V roku 2020 sme sa zapojili do výzvy MŠVVaŠ SR na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách Enviroprojekt 2020. 

V projekte sme uspeli, kúpili sme úle, potrebné vybavenie pre chov včiel a vďaka zanietenému pánovi učiteľovi Mgr. Tomášovi Šmondrkovi sme v našej škole otvorili Včelársky krúžok. U detí sa nám podarilo vzbudiť veľký záujem o chov včiel a o životné prostredie, čoho dôkazom bol aj dosť vysoký počet žiakov, ktorí sa na krúžok prihlásili. Pre deti to je nová, inovatívna forma výučby, ktorá ich vtiahne do vyučovacieho procesu prakticky, a preto od školského roka 2021/2022 realizujeme DETSKÚ VČELIU ŠKOLU.

Na najvrchnejšej časti areálu našej školy, nad multifunkčným ihriskom, je hospodárska časť a miesto, kde chováme včielky.

Ponúkame vizualizáciu, ako by mala táto hospodárska časť vyzerať.

Š̳K̳O̳L̳A̳ ̳V̳ ̳N̳Á̳R̳U̳Č̳Í̳ ̳L̳E̳S̳A̳ ̳–̳ ̳2.̳ ̳č̳a̳s̳ť̳

Projekt sme začali realizovať tým, že včielkam sme postavili veeeľký domček - krásny, priestranný včelín, aby im bolo u nás dobre a v zime teplúčko.

Včelín základnou farbou natrel náš šikovný pán školník a deviatačky ho s pomocou ďalších dievčat takto krásne vymaľovali.

Ďakujeme, Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 

Š̳K̳O̳L̳A̳ ̳V̳ ̳N̳Á̳R̳U̳Č̳Í̳ ̳L̳E̳S̳A̳ ̳–̳ ̳3.̳ ̳č̳a̳s̳ť̳

✅ Hospodársku časť nášho náučno - oddychového komplexu sme začali zveľaďovať sadením medonosných kríkov a kvietkov, ktoré budú poskytovať našim včielkam dobrú potravu, aby nám mohli prinášať taký skvelý med, ako máme tento rok...

✅ Keďže tento priestor bol dlhé roky neobrábaný a zanedbaný, dosť sme sa so staršími žiakmi narobili, ale veríme, že naša námaha prinesie svoje plody v podobe zdravých rastlín, ktoré budú poskytovať našim včielkam potravu.

✅ Hrabali sme, kopali jamy, rýľovali, učili sa, ako správne sadiť rastlinky, pracovali sme s pôdou, zbierali kamene, ktorých tam bolo veľa a mnoho ďalších užitočných vecí sa naučili naši žiaci pod vedením našich skvelých učiteľov...

Práce sme mohli začať uskutočňovať vďaka financiám, ktoré sme dostali z Nadácie Allianz, ďakujeme!

SUPER, ŽIACI, STE NAOZAJ ŠIKOVNÍ 👏🤲

Š̳K̳O̳L̳A̳ ̳V̳ ̳N̳Á̳R̳U̳Č̳Í̳ ̳L̳E̳S̳A̳ ̳–̳ ̳4.̳ ̳č̳a̳s̳ť̳ - 𝑬𝒌𝒐𝒖𝒄̌𝒆𝒃𝒏̌𝒂

✅ Pokračujeme predstavením ďalšej časti nášho projektu, a tou je ekoučebňa.

✅ Zóna ekoučebne bude primárne určená pre outdoorové vyučovanie prírodovedných predmetov žiakov 1. aj 2. stupňa, tiež pre účely materskej školy a bude slúžiť ako exteriérová učebňa.

✅ V našej škole sa zameriavame na environmentálnu výchovu už druhý rok. V ekoučebni sa budú deti a žiaci hravou formou, autenticky priamo v teréne, zážitkovým učením zasväcovať do poznatkov a tajov prírody.

✅ Ekoučebňa sa ešte bude rozširovať tak, aby sedenie bolo najmenej pre 30-35 detí s pracovným stolom. Súčasťou altánku bude aj tabuľa na učenie sa, pre výtvarné práce detí, do ekoučebne je privedená elektrická energia, bude tam úložný priestor pre prírodný materiál, drevené ohrádky pre detské pestovateľské práce a kvetinová výsadba.

✅ S prácami v priestore ekoučebne a v jej okolí budeme pokračovať budúci rok.