V roku 2020 sme sa zapojili do výzvy MŠVVaŠ SR na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách ENVIROPROJEKT 2020. V projekte sme uspeli a zriadili sme v našej škole Včelársky krúžok. U detí sa nám podarilo vzbudiť veľký záujem o chov včiel a o životné prostredie, čoho dôkazom bol aj dosť vysoký počet žiakov, ktorí sa na krúžok prihlásili. Pre deti to bude nová, inovatívna forma výučby, ktorá ich vtiahne do vyučovacieho procesu prakticky.

Samotná realizácia krúžku neprebieha z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie na Slovensku, keďže všetky krúžky boli nariadením MŠVVaŠ SR zakázané a žiaci 2. stupňa sú od konca októbra 2020 na dištančnom vzdelávaní.

Upravili sme priestranstvo, ktoré je určené na chov včelích rodín a pripravilo sa na osadenie úľov. Zatiaľ ponúkame vizualizáciu, ako by to malo vyzerať.