Preskočiť na obsah stránky

Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota

Venujte nám 2%
z Vašich daní
Citát: „Vzdelanie nie je odpoveďou na otázku. Vzdelanie je prostriedok na to, ako odpovedať na všetky otázky.“ - Allin

Aktuálne dianie v škole

Pridané: 20.12.2019

SLOVENSKÍ RAPERI V NAŠEJ ŠKOLE

Pridané: 20.12.2019 Šorty, vlastným menom Dušan Berky, raper, známy aj ako moderátor rádia Európa 2.
ADiss (Deezy) je hudobník v oblasti modernej hudby, hip-hopu a R&B, ktorého poznáme pod jeho vlastným menom Adam Miščík.
K tejto dvojici patrí aj meno speváka a textára Ľubomíra Glasu známeho ako raper Akalaky.
Táto trojica raperov zdvihla dnes zo stoličiek a roztancovala našich žiakov, malých škôlkarov, no raperský tón precítili aj naše pani učiteľky.
Samozrejme, na záver nechýbali ani „selfiečka“, čím našim žiakom urobili dvojnásobnú radosť, veď predsa založiť si fotku do svojho albumu s rapermi Šorty, ADiss a Akalaky sa nevyskytuje každý deň.
Sme vďační, že si títo skvelí mladí raperi našli čas aj pre našu školu a spríjemnili tak prichádzajúcu atmosféru Vianoc svojimi chytľavými pesničkami.
Ďakujeme aj sponzorom KOVACO, spol. s r. o., ELEKTRO KOCIAN, s. r. o. a Rodičovskej rade pri ZŠ s MŠ, ktorí svojou finančnou injekciou prispeli k tomuto kultúrnemu zážitku.

ROVESNÍCKE UČENIE V NAŠEJ ZŠ

Pridané: 20.12.2019 V posledné predvianočné predpoludnie v škole si k 70. výročiu založenia TANAPU naši deviataci s p. uč. Orlíkovou pripravili pre nás zábavné rovesnícke učenie formou prezentácie a kvízu, ktorým otestovali pozornosť svojich spolužiakov. Bolo to super! Ďakujeme!

Fotky z príspevku používateľa Základná škola s materskou školou Veľká Lehota

Pridané: 20.12.2019 Vianoce sa blížia a preto sme si aj my v MŠ spoločne pripravili tradičný slávnostný stôl, kde nechýbali oblátky, medovníčky , ale hlavne veľa lásky. Prišiel aj Ježiško a doniesol nám rozprávajúceho snehuliaka a veľký vláčik. Prajeme všetkým šťastné a veselé sviatky!

VIANOČNÁ BESIEDKA

Pridané: 20.12.2019 Aj tento rok sme mali už tradičnú vianočnú akciu Trieda baví triedu, ktorá sa nám osvedčila. Máme veľmi šikovných žiakov, plných nápadov a tvorivosti, ktorí si pripravili za každú triedu spolu so svojimi triednymi p. učiteľkami zábavný program. Disciplíny sa niesli v duchu Vianoc. Na tento program sme si počas Mikuláša napiekli občerstvenie, ktoré sme poctivo všetko popapali... Veľmi dobre sme sa zabavili všetci, aj my učitelia – ďakujeme Vám, milí žiaci!

VIANOCE V NAŠEJ MŠ

Pridané: 20.12.2019 Vianoce sa blížia a preto sme si aj my v MŠ spoločne pripravili tradičný slávnostný stôl, kde nechýbali oblátky, medovníčky , ale hlavne veľa lásky. Prišiel aj Ježiško a doniesol nám rozprávajúceho snehuliaka a veľký vláčik. Prajeme všetkým šťastné a veselé sviatky!

Fotky z príspevku používateľa Základná škola s materskou školou Veľká Lehota

Pridané: 20.12.2019 NAŠA ZIMNÁ VÝZDOBA

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Pridané: 19.12.2019 Určite ste už mnohí počuli o projekte Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? ❤️❤️❤️ Pre tých, ktorí o tom nič nevedia, v krátkosti vysvetlíme, že sa jedná o vianočný darček pre babičky a deduškov v slovenských domovoch dôchodcov, a to tak, že sa napĺňajú krabice od topánok darčekmi pre seniorov. Krabica sa zabalí do vianočného baliaceho papiera a označí sa, či je balíček určený pre babku alebo dedka. Myšlienka a nápad je to nádherný a chceli sme sa doň zapojiť aj my v našej ZŠ s MŠ aspoň pár krabicami. Tento rok sme to už, žiaľ, nestihli, preto nás milo prekvapila výzva koordinátorky pre zariadenie Dominik, n. o., Veľká Lehota, ktorá zabezpečila od zakladateľky projektu Janky Galatovej a jej pomocníčky Silvie Slobodovej balíčky pre všetkých klientov tohto zariadenia. Naša škola prispela svojou troškou do darčekov tým, že sme pre seniorov vyrobili vlastnoručné vianočné priania. Zapojili sa všetky ročníky, od prvákov až po najstarších, dokonca pohľadnice vyrábali aj najmenší v materskej škole. Sme radi, že nikto z nich, ani tí najstarší, nemali žiadne pripomienky, ba s nadšením pozdravy vyrábali, pretože išlo o dobrú vec... Toto nás zahrialo pri srdiečkach a veríme, že sa takáto akcia stane v našej škole už tradíciou. Ďakujeme Vám, žiaci a detičky z MŠ! ????????????
Zároveň dúfame, že klientom zariadenia Dominik, n. o., Veľká Lehota aspoň trošku spríjemníme blížiace sa vianočné sviatky a takto im dáme vedieť, že sú pre nás cenní a dôležití a že ich máme radi. Darčeky aj s našimi pozdravmi k nim poputujú v nedeľu ????????????.
A čo sa nám podarilo vytvoriť, si pozrite nižšie ????????????.

Fotky z príspevku používateľa Základná škola s materskou školou Veľká Lehota

Pridané: 19.12.2019 PRVÉ PROJEKTY ????????????????????????????????????????
Tento týždeň sme odprezentovali naše prvé projekty v anglickom jazyku. Prezentovali sme sa zatiaľ len pred spolužiakmi z triedy, aby sme získali odvahu. Pripravovali sme sa dva týždne – navrhnúť projekt, vypracovať, naučiť sa ho a odprezentovať. Veľmi pekné projekty. Naozaj sme sa snažili.

Fotky z príspevku používateľa Základná škola s materskou školou Veľká Lehota

Pridané: 13.12.2019 ŠKOLA, KTORÁ VIE ŽIAKOV POSUNÚŤ AJ VĎAKA ZAUJÍMAVÝM PRIESTOROVÝM PODMIENKAM
Všetky školské budovy, chodby a priestory škôl sú síce veľmi pekne vyzdobené, ale väčšinou sa jedná o výstavky z tvorby žiakov, čo je, samozrejme, chvályhodné, ale naša škola to poňala aj trochu inak. Nevyužité podlahy, biele plochy dvier sme využili na 100%. Naši žiaci sa vďaka vizuálnemu vnímaniu aj učia. Vyučovacie hodiny môžu tráviť aj v iných priestoroch, akými sú ich triedy. Cez prestávky, cez vyučovacie hodiny si môžu na chodbe zašportovať, ale sa aj veľa naučia. Maličkí si trénujú svoju obratnosť, motoriku, spoznávajú čísla, listy stromov, tí starší sa vedia postaviť na čísla abecedy podľa prvého písmena svojho mena, opisujú obrázky aj v cudzích jazykoch, hľadajú podstatné mená, tvoria vety, opakujú si násobilku, anglické slovesá, hľadajú zmysel - ponaučenie z príbehu... NO POVEDZTE, NIE JE RADOSŤ CHODIŤ DO TAKTO PEKNE VYZDOBENEJ ŠKOLY?!
Nová výzdoba školy nám ponúkla veľa podnetov na jej využitie – poznávali sme živú a neživú prírodu, určovali sme rôzne prírodniny a ľudské výtvory na veľkoplošnom obraze, ktorý zdobí dvere triedy 1.- 3. roč.
Krásna výzdoba na chodbe školy priam láka, aby sme na nej strávili čo najviac času. Na hodine AJ sme si precvičili dialógy v minulom čase na schodoch pri MŠ, na podeste sme skladali a hláskovali anglické vety a na schodoch s násobilkou sme si precvičili aj anglické čísla – 5.roč.

MIKULÁŠ 2019

Pridané: 06.12.2019 Ani nás Mikuláš neobišiel. A museli sme veľmi poslúchať, lebo prišiel už včera. Aj do základnej, aj do materskej školy.
Ďakujeme pekne, Mikuláš! ????????
Ďakujeme našim deviatakom, ktorí boli úplne skvelí, samozrejme, aj s p. uč. Orlíkovou. ❤️????????

Fotky z príspevku používateľa Základná škola s materskou školou Veľká Lehota

Pridané: 04.12.2019 ADVENT
Advent alebo adventné obdobie je prvá časť liturgického roka rímskokatolíckej cirkvi vymedzená 4 nedeľami pred sviatkom narodenia Pána Ježiša Krista a obdobie duchovnej prípravy na Vianoce.
Adventný veniec je súčasťou našich katolíckych tradícií. Avšak skutočný pôvod nie je presne známy.
Veniec je vyrobený z rôznych ihličnanov, ktoré znamenajú trvalý život. Aj tieto ihličnany majú tradičný význam, ktorý je možné interpretovať v našej viere: Vavrín znamená víťazstvo nad prenasledovaním a utrpením, borovica, cezmína a tis znamenajú nesmrteľnosť a cédru sa pripisuje sila a uzdravenie. Cezmína má aj špeciálny kresťanský symbol - pichľavé listy pripomínajú tŕňovú korunu.
Okrúhly tvar venca nemá začiatok ani koniec, symbolizuje večnosť Boha, nesmrteľnosť duše a večný život nájdený v Kristovi.
Šišky, oriešky alebo semienka, ktoré zdobia veniec, sú symbolom života a vzkriesenia.
Štyri sviečky reprezentujú štyri týždne adventu. Svetlo opäť znamená Kristus, svetlo sveta. Všetko dokopy vyjadruje nesmrteľnosť našej duše a nový, večný život nájdený v Kristovi.
V našej škole vládla takáto milá a príjemná atmosféra podfarbená vianočnými koledami s občerstvením a s čajíkmi z liečivých bylín. Vytvorené adventné vence plné nápadov a tvorivosti okrášlia naše vianočné príbytky.
Ďakujem všetkým žiakom, rodičom, pedagógom, priateľom školy a p. vychovávateľke J. Žňavovej a p. uč. H. Orlíkovej za príjemné posedenie.

INFORMATIKA 3

Pridané: 29.11.2019

INFORMATIKA 2

Pridané: 29.11.2019

INFORMATIKA

Pridané: 29.11.2019 Na hodinách informatiky počas bádateľského vyučovania naši ôsmaci objavovali a efektívne využívali nástroje softvérovej aplikácie na úpravu videa. Strihali, využívali rôzne vizuálne efekty, filtre atď., aby svoje videozáznamy dokázali upravovať precízne.
Pozrite si, akí sú šikovní! Toto sú ich nápady, ich práca, ich videá.
Posúďte sami, čo všetko sa naučili!
Učiteľka informatiky Mgr. Danka Bušková.

Album bez názvu

Pridané: 26.11.2019

JESENNÁ EXKURZIA DO LEVICKÝCH MLIEKARNÍ, a. s.

Pridané: 08.11.2019 Bolo pekné babie leto a my sme sa vybrali s triednou pani učiteľkou Forgáčovou, pánom učiteľom Šmondrkom a šiestakmi na exkurziu do Levických mliekarní, a. s. Cestovali sme autobusom, potom sme nastúpili na vlak do Levíc. V mliekarňach nás privítali dve milé pani sprievodkyne. Po celý čas nás oboznamovali s výrobným procesom spracovania mlieka. Exkurzia bola veľmi zaujímavá a poučná. Zistili sme, že mlieko je jednou z najlacnejších a zároveň komplexne vyživujúcich potravín. Záver sme ukončili nákupom v podnikovej predajni. Tu nás oslovili super ceny, a tak sa naše tašky zaplnili mliečnymi pochúťkami. ,,Miláčikov'' sme priniesli aj našim milým pani učiteľkám.
ZÁKLADNÉ POJMY:
• pasterizácia mlieka – zahriatie mlieka pri vysokej teplote po krátky čas + pri tomto tepelnom ošetrení mlieka sa docieli zdravotná bezpečnosť mlieka,
• homogenizácia mlieka – mechanické rozdrobenie tukových guľôčok v mlieku,
• odstreďovanie mlieka – odstreďovaním surového mlieka sa dosiahne odstránenie prípadných nečistôt a rozdelenie mlieka na smotanu a odtučnené mlieko.
Naše poďakovanie patrí riaditeľovi Ing. Zdenkovi Ferienčíkovi za to, že nám umožnil získať množstvo nových informácií z oblasti mliečnej výroby v ich závode.
Ďakujeme!
Autorka: Alžbeta Suchá, 8.roč.

SEPTEMBER A OKTÓBER V NAŠEJ MŠ

Pridané: 29.10.2019 September aj október 2019 nám v MŠ utiekol ako voda. Nenudili sme sa ani trošku. Pozrite sa, ako sme sa mali dobre! Naším heslom je žiť bezpečne, zdravo, hravo, s prírodou a v spoločnosti príjemných ľudí. V októbri sme potešili našich starých rodičov krásnym vystúpením v MŠ, v SKC vo Veľkej Lehote a tiež aj v oboch oddeleniach DD Dominik, n. o. Veľká Lehota. Ďakujeme všetkým za príjemné zážitky a sladkú odmenu. Vďaka patrí aj p. Aničke Garajovej za skvelé plnené žemličky.

Fotky z príspevku používateľa Základná škola s materskou školou Veľká Lehota

Pridané: 25.10.2019 TEKVICE A TEKVIČKY ????????????- STRAŠIDLO ????????????
25.10.2019 sa uslutočnilo vyhodnocovanie tekvíc pod záštitou ŠKD. Téma bola strašidlo z prírodných materiálov. Zúčastnili sa ôsmaci, deviataci a prvostupniari. Bolo tam veľa pekných tekvíc.Tie najkrajšie z nich na základe hlasovania celej školy vyhrali ????????????????.
Autorky:Sofia a Sára 4.roč.

Fotky z príspevku používateľa Základná škola s materskou školou Veľká Lehota

Pridané: 24.10.2019 Milí rodičia!

V pondelok 28.10.2019 absolvujú všetci žiaci ????????????‍????????‍???????? našej školy exkurziu na Pustý hrad vo Zvolene.

Pri tejto príležitosti Vás prosíme, aby si detičky zobrali so sebou šarkany ???????????? a toto skvelé veterné miesto sa nám postará o nádhernú „šarkaniádu.“

Poprosíme Vás, aby si ešte zobrali so sebou igelitové vrecká, ktoré naplníme pestrofarebnými listami stromov ????????????, aby sme z nich mohli na výtvarnej výchove vytvoriť veselé práce.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Veľká Lehota

DARČEKY PRE STARÝCH RODIČOV

Pridané: 23.10.2019 Na hodine výtvarnej výchovy sme vyrábali darčeky pre starých rodičov, pretože ich veľmi ľúbime...

Fotky z príspevku používateľa Základná škola s materskou školou Veľká Lehota

Pridané: 18.10.2019 Dňa 10.10. 2019 zavítali do 1.a 3. triedy starkovci z n.o. Dominik ????????????.
Deti ???????????? im zaspievali pesničku a porozprávali, čo rady robia so svojimi starými rodičmi. Klienti (starkí) potom porozprávali deťom, ako sa im žilo, keď boli oni malí... Popri rozhovore vyfarbovali relaxačné mandalové jabĺčka a vyrobili si krásne jesenné pozdravy. Spríjemnili sme si navzájom jesenné predpoludnie a tešíme sa na ďalšiu spoločnú aktivitu ????????????.

Album bez názvu

Pridané: 09.10.2019 Aj deti z nášho ŠKD boli zbierať šípky ????????????

Zber šípok

Pridané: 08.10.2019 Každé ročné obdobie je jedinečné, jeseň nevynímajúc. Projekt Zber šípok spoločne s lesmi SR aj našich žiakov vytiahol zo školských lavíc na lúky v obci a v okolí školy. Šípky postupne pribúdali a plnili prinesené vrecúška a košíky. Strávili sme spoločné chvíle v prírode, nazbierali šípky, príjemne a zmysluplne sme spolu prežili časť krásneho jesenného dňa. No a popritom sme plnili aj vzdelávací štandard telesnej a športovej výchovy: chôdza a jej rôzne druhy vzhľadom na povrch a terén, zásady a význam otužovania a pohybu, pobytu v prírode v každom ročnom období a počasí, určovanie a výber vybraných smerov presunu, presun mierne členitým terénom s prekonávaním terénnych prekážok a základné pravidlá ochrany životného prostredia. Bolo nám fajn!

Fotky z príspevku používateľa Základná škola s materskou školou Veľká Lehota

Pridané: 27.09.2019 Privítali sme jeseň.

Fotky z príspevku používateľa Základná škola s materskou školou Veľká Lehota

Pridané: 25.09.2019 Denná komunita na tému: KAMARÁTSTVO A PRACUJEME AKO JEDEN TÍM????????????
Porozprávali sme sa so žiakmi, aké dôležité je kamarátstvo, ako si máme navzájom pomáhať, nevysmievať sa, požičiavať si veci, keď si niekto niečo zabudne, neubližovať si... Deti si navzájom prerozprávali, ako si budú pomáhať, čo sa komu páči, čo sa komu nepáči a odpustili si ak niekto niekomu ublížil. Všetci sme sa cítili šťastne. ????????????Po vyučovacej hodine nasledovala veľká prestávka, po ktorej dve deti prišli s plačom.???????????? Dovtedy do seba strkali, až vznikla bitka. Ďalšia vyučovacia hodina – ďalšia komunita a takto sa budeme navzájom socializovať, až z nás vznikne jeden tím.????????????

Fotky z príspevku používateľa Základná škola s materskou školou Veľká Lehota

Pridané: 23.09.2019 Prvý mesiac skoro za nami. Zvládame to výborne.

Fotky z príspevku používateľa Základná škola s materskou školou Veľká Lehota

Pridané: 19.09.2019 Prežili sme deň bez vody. Doniesli sme si z domu. Vodu do WC a na umytie riadu nám doviezol pán starosta a chlapi - zamestnanci obce. Ponorku v našej studni promptne vymenili p.Ebergényi a p. Garaj z firmy Plynmont - ďakujeme. Pán starosta nám ju priviezol až zo Zvolena a na prilepšenie nám menším ponúkol učiť sa na Obecnom úrade Veľká Lehota. Zažili sme toho veľa. Učili sme sa priamo v strede našej krásnej obce. ĎAKUJEME, PÁN STAROSTA!!!????????????????????

Pridané: 18.09.2019 Vedenie základnej školy s materskou školou oznamuje rodičom detí a žiakov, že dňa 19.09. t.j. zajtra nebude v ZŠ s MŠ pitná voda z dôvodu havarijného stavu a zároveň Vás prosí o posilnenie pitného režimu svojich detí. Obed budú mať len deti materskej školy a deti školského klubu detí.????????????

Pridané: 27.08.2019

Zobraziť viac na Facebook-u

Neprehliadnite

Kontaktné údaje

Kontaktný formulár


© 2013-2020 ZŠ s MŠ, Veľká Lehota
Tvorba webu: Trinetus s.r.o., 2013-2020