Preskočiť na obsah stránky

Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota

Venujte nám 2%
z Vašich daní
Citát: „Bežné vzdelanie Vám zarućí prežitie, bohatstvo Vám však zabezpečí samovzdelávanie.“ - Rohn

Aktuálne dianie v škole

Pridané: 11.07.2019

Pridané: 11.07.2019

ÚSPEŠNE SME UKONČILI ĎALŠÍ ŠKOLSKÝ ROK

Pridané: 10.07.2019 Na konci školského roka bolo všetkým poďakované a niektorí boli aj ocenení, ale teraz si všetci zaslúžia prekráááááásne prázdniny a dovolenky v kruhu svojich najbližších.

NEZABUDNUTEĽNÝ ZÁŽITOK

Pridané: 08.07.2019 V tomto školskom roku bol v Budapešti. Vďaka tým, ktorí nám darovali 2% a vďaka Rodičovskej rade sme mohli znovu vycestovať do zahraničia. Síce nám ráno šťastie nebolo naklonené, výlet dopadol fantasticky. Čo sme všetko videli? Pozrite si na fotografiách. Ďakujeme aj prepravcom p. Herdovi a p. Bratkovi a super sprievodcovi z cestovnej kancelárie Škol tour.

Fotky z príspevku používateľa Základná škola s materskou školou Veľká Lehota

Pridané: 03.07.2019 VÝSTUPY DEVIATAKOV????‍????????‍????????‍????????‍????????‍????
Aj tento školský rok mohli deviataci pracovať na svojich výstupných prezentáciách, ktoré museli vychádzať zo ŠVP. Odbornú pomoc im poskytli konzultanti z ped. zboru, ktorých si sami vybrali ešte v novembri (kooperácia žiak-učiteľ) ????????????. Prezentácie podľa hodnotenia trojčlennej komisie boli na veľmi dobrej úrovni a spĺňali všetky kritériá. Žiaci úspešne obhájili kľúčové kompetencie získané v našej základnej škole, o čom svedčia aj udelené certifikáty????????????.

Pridané: 03.07.2019 BUDEME VEDIEŤ ŠETRIŤ, SPORIŤ A ROZUMNE INVESTOVAŤ
Pre žiakov 1.- 8. ročníka bolo pripravené zábavno-súťažné popoludnie Peniaze s rozumom, alebo ako o ne neprísť. Program pripravili žiaci 9. ročníka pod vedením p. uč. Orlíkovej. Na úvod si pripravili súťaž pre všetkých žiakov. Žiaci súťažili v skupinách. O tom, ako ľahko sa dá o peniaze prísť, sa žiaci presvedčili v siedmich súťažných disciplínach, kde investovali, vyhrali, ale častejšie prehrali. Bola pripravená banka, kde si mohli požičať, splatiť dlh a zaplatiť daň z výhry. Žiaci boli oboznámení s burzou cenných papierov, ako funguje a mohli na burze investovať. Vyvrcholením bola aukcia, kde si za zarobené peniaze mohli nakúpiť rôzne drobnosti, alebo vyhrať úľavu pri skúšaní v budúcom školskom roku. Takto podporujeme finančnú gramotnosť našich žiakov.

Album bez názvu

Pridané: 03.07.2019

HODINA MATEMATIKY VONKU

Pridané: 02.07.2019 To, že aj matematika sa dá vyučovať vonku v prírode - prekrásnom areáli našej školy, predviedli žiaci 5. a 6. ročníka.
"Učenie v praxi" bola téma, kde si žiaci preverili nielen svoje teoretické vedomosti z učiva obvod a obsah štvorca a obdĺžnika, ale hlavne praktické zručnosti, ako merať, čím merať a v akých jednotkách to bude najjednoduchšie. Takéto zážitkové hodiny si žiaci vždy viac užijú ako tie klasické v triede.

TRIEDNICKA HODINA - ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Pridané: 02.07.2019 V súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020 sme v našej škole venovali pozornosť výchove k zdraviu v zmysle holistického prístupu k zdraviu a zdravému životnému štýlu. Preto sme sa v rámci triednických hodín na 2. stupni zaoberali a vynaložili zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku a odvykaniu od nich a informovali sme žiakov o škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych a dopingových látok. Žiaci 9. ročníka využili aj poznatky z dopravnej výchovy a vytvorili zaujímavé postery z tejto triednickej hodiny.

Fotky z príspevku používateľa Základná škola s materskou školou Veľká Lehota

Pridané: 28.06.2019 V školskom parku
Okolie školy lemuje množstvo stromov, ktoré sú vďačnou učebnou pomôckou na hodinách prírodovedy. Takto sme skúmali, pozorovali a učili sa o znakoch jedle, smreku ???? a borovice .

Pridané: 28.06.2019 V triede:
Na hodinách vlastivedy sme sa učili o našej obci. Téma žiakov veľmi zaujímala a vytvorili takéto nádherné projekty.

Fotky z príspevku používateľa Základná škola s materskou školou Veľká Lehota

Pridané: 28.06.2019 Koncoročný výlet deviatakov
Na začiatku júna sme podnikli koncoročný výlet do Vysokých Tatier. Na štyri dni sme opustili pohodlie svojho domova a zamenili ho za viac ako 50 km pešej turistiky. Prvý deň sme stihli iba ubytovanie a výlet vláčikom po Tatrách, druhý deň nám dal poriadne zabrať, prešli sme zo Štrbského plesa na Popradské a vystúpili sme do Sedla pod Ostrvou. Odtiaľ je prekrásny výhľad na okolité končiare a hlavne Popradské pleso. Pred večernou grilovačkou sme si odskúšali akustiku na železničnej stanici vo Svite. Tretí deň doobeda sme si „odskočili“ na Zelené pleso na obrovskú buchtu na pare, poobede sme šli na Hrebienok a urobili krásne fotky pri vodopádoch Studeného potoka. Posledný deň sme zvládli už len amfiteáter vo Východnej a hurá domov, kde je WI-FI a kačica .

Fotky z príspevku používateľa Základná škola s materskou školou Veľká Lehota

Pridané: 27.06.2019 VIEZLI SME SA VLÁČIKOM????????????
Na koncoročný výlet do Levíc sa žiaci 1. stupňa našej školy vybrali vláčikom. Navštívili sme vedecko-zábavné centrum Atlantis ⚗️????????????. Tu si žiaci zábavnou formou vyskúšali, ako v praxi fungujú fyzikálne zákony, riešili hlavolamy a na záver si vyskúšali 9D simulátory. V Novej Bani sme si ešte dopriali zábavu na ihrisku. Výlet bol super!

Folklórne slávnosti POD INOVCOM 2019 Veľká Lehota 9.6.2019

Pridané: 26.06.2019 Detský folklórny súbor Čerešnička reprezentoval našu školu a obec na DFF Pod Inovcom 2019 ????????????????????
Tento rok naši chlapci vystupovali v krásnych nových krojoch.
Za finančnú podporu ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju.
Niektoré fotky zverejňujeme s dovolením Obce Veľká Lehota.

Fotky z príspevku používateľa Základná škola s materskou školou Veľká Lehota

Pridané: 21.06.2019 Čo šepká les ????????????????????????????????????????????
V utorok 28. mája 2019 sme boli na biologicko-poľovníckej súťaži spolu so spolužiakmi Matúšom Hrmom a Andrejom Vavříčkom. Na súťaž sme sa poctivo pripravovali od januára. Spolu s pani učiteľkou Forgáčovou sme sa učili teoretickú časť napríklad plemená psov, využitie psov v poľovníctve, listy stromov, plody stromov, semená stromov, stopy zveri, zvuky zveri a veľa ďalšieho. Pár dní pred súťažou sme tiež trénovali streľbu zo vzduchovky, sadenie stromčekov a zhotovenie vtáčej búdky. Prišiel nám pomôcť aj bývalý žiak našej školy Ing. Lukáš Potocký. Deň, v ktorý sme mali súťaž, bol zo začiatku upršaný a sychravý, no neskôr sa vyjasnilo. Naša súťaž sa konala v prostredí krásneho kaštieľa vo Svätom Antone. Navštívili sme rôzne disciplíny, v ktorých sme väčšinou získali všetky body. Po skončení disciplín sme všetci išli na divinový guláš. Pri kaštieli bola aj výstava dravcov, ktoré boli krásne, no vyzerali nebezpečne. Ako skupina sme sa umiestnili na krásnom 4. mieste, Matúš Hrmo sa umiestnil na 4. mieste, Zuzana Garajová na 5. mieste a Andrej Vavříček na 10. mieste. Body nám priniesol aj prekrásny herbár, ktorý sme robili formou upcycling, teda využili sme to, čo zo stromu zostalo druhýkrát. Zo súťaže nám určite ostanú zážitky na celý život.
Autor: Zuzana Garajová, 6. roč.

Pridané: 21.06.2019 WORKSHOP ????????????
Úžasné popoludnie s ešte úžasnejším českým učiteľom, psychológ a didaktikom Robertom Čapkom ????‍???? na tému: Triedna klima. Ak máte málo nápadov alebo sa chcete vo svojej práci posunúť, určite si ho pozvite do svojej školy. My ďakujeme za pozvanie ZŠ s MŠ Brehy aj za príjemné chvíle strávené v spoločnom tíme ????☕️.

DEŇ DETÍ V MŠ

Pridané: 11.06.2019 Deň detí 2019 bol super! Najskôr nám pani učiteľky pripravili výlet do Novej Bane, kde sme boli na divadielku Cirkus Prndolíno. Nasmiali sme sa do popuku! ???????????????????? Ale to nebolo všetko!
Aj Mgr. Cecília Šályová si už tradične pre nás pripravila mnoho súťaží v DD Dominik Veľká Lehota. Súťažili sme spoločne s ich klientmi a tešili sa zo spoločne strávených chvíľ.
Ďakujeme za všetko! ????????????

Fotky z príspevku používateľa Základná škola s materskou školou Veľká Lehota

Pridané: 04.06.2019 ZÁŽITKOVĚ UČENIE S KNIHOU ????????????
Aj našu školu navštívili kamaráti HUGO A GRÉTKA. P. Katarína Segetová to naozaj s deťmi vie. Napísala pre nás knihu, so všetkými našimi menami. Deti si pripomenuli nielen aký je erb našej obce, ale aj čo žije v lese ????????????, čo tam rastie ????????????a mnoho iných vecí. ĎAKUJEME ZA PEKNÝ ZÁŽITOK ????????????

Album bez názvu

Pridané: 03.06.2019 Noemka a Esterka Lalíkové z materskej školy pokračujú vo svojej hereckej kariére a teraz pobavili svojich škôlkarských kamarátov vlastnou vymyslenou rozprávkou „O dvoch pohnevaných kohútikoch.“

SLIMÁČIKOVIA

Pridané: 03.06.2019 Deti z materskej školy počas turistickej vychádzky po daždivých dňoch našli veľa, veľa slimačích kamarátov. Takto zhromaždené v skupinke sme ich obdivovali a pohrali sa s nimi.

DIVADIELKO

Pridané: 03.06.2019 V máji nám prišli do materskej školy zahrať rozprávku Veverička Veronka druháci a štvrtáci zo ZŠ, ktorú si sami na hodinách slovenského jazyka a literatúry nacvičili. Veľmi sa nám páčila. Spoločne sme si ju aj vyfarbili. Ďakujeme za príjemne strávený spoločný čas.

Pridané: 01.06.2019 MILÉ DETI A MILÍ ŽIACI, PRAJEME VÁM KRÁSNY DEŇ DETÍ????????????????

Fotky z príspevku používateľa Základná škola s materskou školou Veľká Lehota

Pridané: 31.05.2019 Vynikajúci hudobník, zberateľ ľudových piesní ANTON BUDINSKÝ
Originálne ukážky hry na archaické hudobné nástroje: fujara, píšťaľa, handrárska píšťalka, gajdy, drumbľa, okarina, Panova flauta, citara, heligónka, pastiersky bič, krumhorna a iné. Výchovný koncert plný energie, spevu, tlieskania, tanca a smiechu. Nebudete ani veriť, koľko energie je v p. Budinskom. Žiaci sa pomocou jeho zážitkového učenia nielen naučili niečo nové, ale sa aj dobre zabavili.

Fotky z príspevku používateľa Základná škola s materskou školou Veľká Lehota

Pridané: 21.05.2019 Divadlo CLIPPERTON „Aladinova zázračná lampa“ ????‍♂️????‍♂️????‍♂️.
Divadelné predstavenie bolo zaujímavé a vtipné. Bolo vhodné pre všetky vekové kategórie. Bolo povinné ????????????. Malo prvky modernej doby a dobrý herecký výkon ????‍♀️????‍♀️????‍♀️.
Autor: Michal Dunko, 9. roč.

TRIEDIME ODPAD V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

Pridané: 20.05.2019

Pridané: 20.05.2019

Fotky z príspevku používateľa Základná škola s materskou školou Veľká Lehota

Pridané: 18.05.2019 Aj naše deti v ŠKD fandia NAŠIM hokejistom...

Fotky z príspevku používateľa Základná škola s materskou školou Veľká Lehota

Pridané: 17.05.2019 MAMA JE ANJEL, KTORÝ ŽIJE NA ZEMI????????????
Ak máte v priateľoch Alicku Búryovú, tak veľmi dobre viete, aké krásne nápady vytvára ????‍♀️????‍♀️????‍♀️. My máte to šťastie, že na našej škole vedie krúžok –TVORIVÁ DIELNIČKA. Pozrite sa, aké zaujímavé darčeky s dievčencami vytvorili ku DŇU MATIEK.

Fotky z príspevku používateľa Základná škola s materskou školou Veľká Lehota

Pridané: 16.05.2019 ????????NAŠA JARNO - LETNÁ VÝZDOBA ŠKOLY????????

Fotky z príspevku používateľa Základná škola s materskou školou Veľká Lehota

Pridané: 15.05.2019 Život človeka je meniaci sa kolobeh. Počas neho stretne veľa priateľov, vzdeláva sa, niekedy mení aj zamestnania, proste vždy sa snaží ísť za svojim cieľom. Ďakujeme nášmu p.školníkovi za 17 rokov strávených na našej škole, za perfektne vykúrené priestory, nádherne pokosený park a okolie a za mnoho ďalších vecí súvisiacich s jeho prácou. Prajeme mu pokoj na duši, kľudný a zábavný život a veľa úspechov v novej práci.

Zobraziť viac na Facebook-u

Neprehliadnite

Kontaktné údaje

Kontaktný formulár


© 2013-2019 ZŠ s MŠ, Veľká Lehota
Tvorba webu: Trinetus s.r.o., 2013-2019