Preskočiť na obsah stránky

Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota

Venujte nám 2%
z Vašich daní
Citát: „Vzdelanie má horké korienky, ale sladké ovocie.“ - Aristoteles

Aktuálne dianie v škole

Zápis do materskej školy 2018/2019

Ilustračný obrázok
Zápis do materskej školy pre školský rok 2018/2019 Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade s §59 zákona č.245/2008 Z.z. §3 vyhlášky… (celý článok)

Zápis do 1. ročníka

Ilustračný obrázok
ZŠ s MŠ Veľká Lehota srdečne pozýva všetkých budúcich prváčikov a ich rodičov na slávnostný  Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019.… (celý článok)

Výchovný koncert

Ilustračný obrázok
Sychravé piatkové poobedie 4. novembra 2016 sme si spestrili prezentáciou Doc. PhDr. Margity Jágerovej, PhD. z katedry folkloristiky UKF v Nitre, ktorá nám predstavila… (celý článok)

Záložka do knihy

Ilustračný obrázok
Už po niekoľkýkrát sa v našej škole zapájame do celoslovenskej akcie na podporu čítania a rozvíjania vzájomných vzťahov medzi školami pod názvom „Záložka… (celý článok)

Nakupovanie

Ilustračný obrázok
Už po tretíkrát sme v našej škole nakupovali! Na konci októbra, 27.10.2016, sme opäť pri príležitosti Svetového dňa sporenia pripravili pre žiakov 1. stupňa počas… (celý článok)

Týždeň zdravej výživy

Ilustračný obrázok
V  týždni zdravej výživy, 20. októbra 2016, sa v našej škole uskutočnila aj beseda a prezentácia s ochutnávkou produktov zdravej výživy zo SOŠ-OS Nová… (celý článok)

Exkurzia Dunajská Lužná

Ilustračný obrázok
V stredu 19.10.2016 sme v rámci Týždňa zdravej výživy absolvovali exkurziu v Dunajskej Lužnej, v sadoch firmy Boni Fructi, spo. s. r. o. Videli sme cestu jabĺk… (celý článok)

DEŇ UČITEĽOV

Ilustračný obrázok
Poďakovanie patrí pani starostke,
kolektívu OcÚ, Rade rodičov s pekným príhovorom a zároveň všetkým
rodičom, ktorí nám prostredníctvom svojich detí –našich žiakov … (celý článok)

VÝCHOVNÝ KONCERT

Ilustračný obrázok
Touto cestou by sme chceli
poďakovať pani starostke a POS v Žiari nad Hronom za sprostredkovanie
prekrásneho výchovného koncertu „Gajduj, gajdoš“, ktorý nám 27.02.2014 … (celý článok)

Máj, máj, máj zelený...

Ilustračný obrázok
 


Aj tento školský
rok sme si priblížili Máj - lásky čas spoločne s našimi starkými v Dominiku,
n.o.

Chvíle im
spríjemnili kultúrnym vystúpením … (celý článok)


© 2013-2018 ZŠ s MŠ, Veľká Lehota
Tvorba webu: Trinetus s.r.o., 2013-2018