Preskočiť na obsah stránky

Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota

Venujte nám 2%
z Vašich daní
Citát: „Škola si dala prácu, aby v žiakoch a skrze žiakov pripravila a napomáhala budúcnosti ľudskej spoločnosti.“ - Kalinčiak

Aktuálne dianie v škole

FINANČNÁ SLOBODA

Pridané: 16.11.2018 V piatok 9. 11. 2018 nebol obyčajný vyučovací deň. Hneď ráno sme sa presťahovali do 7. triedy, kde nás čakal neznámy pán. Tento mal pripravené stoly s rôznymi hrami, ktoré mal nachystané na zlepšenie našej finančnej gramotnosti. Ako sme sa dozvedeli, pán bol z firmy OVB a chodil po rôznych školách učiť deti, ako majú zaobchádzať s peniazmi. Dali sme sa do dvojíc a spoločne riešili financie rodiny Peniažkovcov. V hre bolo viacero situácií, ktoré nikto nepredvídal ako napríklad zlodej, havária otca rodiny, povodeň, požiar atď. Mohli sme zarábať na poistných udalostiach a na akciách.
Veľmi nás to všetkých bavilo.
Dúfam, že budeme mať takéto skvelé aktivity na našej škole aj naďalej.
Autor: Zuzana Garajová, 6. roč.

POĎAKOVANIE

Pridané: 13.11.2018

PRE STARŠÍCH SPOLUOBČANOV

Pridané: 13.11.2018

OKTÓBER V NAŠEJ MŠ

Pridané: 13.11.2018

CEZPOĽNÝ BEH

Pridané: 13.11.2018 Dňa 10.10.2018 sa konala okresná súťaž v cezpoľnom behu v obci Brehy. Našu školu reprezentovali v kategórii dievčatá: Chiara Šmondrková (9.roč.), Martina Gábrišová, Adriána Štrbová (obe 8.roč.) Družstvo dievčat sa umiestnilo na peknom 3. mieste.
Družstvo chlapcov bolo v zložení: Michal Víglaský (8.roč.) Peter Herák a Richard Víglaský (obaja 7.roč.)
Z jednotlivcov skončila na krásnom 3. mieste Chiara Šmondrková a Michal Víglaský skončil na 5. mieste.
Žiakov pripravoval p. uč. Mgr. Tomáš Šmondrk.
Blahoželáme!

JESENNÁ EXKURZIA

Pridané: 18.10.2018 V krásny jesenný deň, 17. októbra 2018, sa žiaci 1. stupňa zúčastnili na poznávacej exkurzii v Arboréte Mlyňany, kde mali pripravené tvorivé dielne a prehliadku nádherne sfarbeného arboréta. Navštívili aj kaštieľ v Topoľčiankach a nakoniec vyšli na hrad Hrušov. Tento jesenný deň bol plný farieb, krásnych zážitkov a nových informácií.

Pridané: 15.10.2018 Jesenná výzdoba školy

Septembrové aktivity v ŠKD

Pridané: 09.10.2018 Vyrábali sme podnosy, plietli náramky, pochutnali sme si na ovocných špízoch a mnoho iného.

Výstava plodov

Pridané: 09.10.2018 V piatok 5.10. 2018 sa deti zo ŠKD a z krúžku Z rozprávky do rozprávky vybrali na výstavu plodov tohtoročnej úrody v kostole v Novej Bani. Výstava bola nádherná a deťom sa veľmi páčila.

Kto je páchateľ???

Pridané: 20.09.2018 Dňa 20.09.2018 sme sa zúčastnili súťaže Kto je páchateľ?, ktorá sa konala už druhý rok. Táto súťaž je určená pre žiakov 7. ročníka základných škôl s tým, že si upevnia svoje hodnoty a životné ciele. Pred danou súťažou sa konali 06.09.2018 v priestoroch škôl a CVČ Nová Baňa predprípravné prednášky. Vysvetľovali nám, ako sa napríklad má správne poskytnúť prvá pomoc, daktyloskopiu a pod.
Disciplíny:
1. prekážková dráha,
2. streľba,
3. prúd vody u hasičov,
4. vedomostný test,
5. poskytnutie prvej pomoci,
6. určenie daktyloskopickej stopy,
7. civilná ochrana,
8. vpísanie indícií a určenie správneho páchateľa.
Naša škola skončila na peknom 4. mieste. Súťaže sa zúčastnili Viktória Víglaská, Alžbeta Suchá, Samuel Kocian a Richard Víglaský zo 7. ročníka. Bol to výborný zážitok, pretože sme sa naučili niečo nové pomocou hravej formy. Týmto by sme sa chceli poďakovať p. učiteľke Forgáčovej za prípravu.
Prišla nás povzbudiť aj naša bývalá p.uč. Bogdaňová.
Autor: Alžbeta Suchá, 7. ročník

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019

Pridané: 03.09.2018

Koniec školského roka 2017/2018 - pokračovanie

Pridané: 06.07.2018

Koniec školského roka

Pridané: 06.07.2018 A je to tu znova! Bez práce nie sú koláče! Kto mal zamazané ústočká od koláčov? No predsa tí, čo sa po celý školský rok veľmi snažili a získali ocenenie za výborný prospech alebo reprezentáciu školy.
Zároveň sme do cechu veľkých školákov pasovali malých škôlkarov. Pasovania sa nádherne zhostila naša žiačka Kristínka Zduchová z 1. triedy.

Ocenenie môžete získať za:
Žiaci 1. stupňa /od druhého ročníka/: - ak dosiahnu vynikajúce učebné výsledky (čisté jednotky) - ak dosiahnu umiestnenie na 1. až 3. mieste v obvodnom, okresnom, krajskom alebo celoštátnom kole nejakej súťaže.
Žiaci 5. až 9. ročníka: - ak dosiahnu vynikajúce učebné výsledky (čisté jednotky) - ak dosiahnu učebné výsledky do priemeru 1,2 - ak dosiahnu umiestnenie na 1. až 3. mieste v obvodnom, okresnom, krajskom alebo celoštátnom kole nejakej súťaže alebo dosiahnu hodnotenie úspešný riešiteľ.
Žiak 9. ročníka: - ak dosiahne v celoslovenskom Testovaní 9 z niektorého z testovaných predmetov SJL, M 95% - 100%.
Žiaci 1. stupňa /od prvého ročníka/: - ak reprezentovali školu najmenej na 2 a viac súťažiach (obvodné a vyššie kolo).
Žiaci 5. až 9. ročníka: - ak reprezentovali školu najmenej na 3 a viac súťažiach (obvodné a vyššie kolo).
Žiak 1. až 9.ročníka: - ak nevymešká za polrok školského roka ani jednu vyučovaciu hodinu.

Čo šepká les

Pridané: 06.07.2018 V tomto školskom roku sme sa znovu zapojili do súťaže „Čo šepká les“, aj keď sme sa na ňu zodpovedne pripravovali, neboli sme ocenení, ale ocenením nám bolo už to, že sme sa veľa naučili a mohli sme sa takejto veľkolepej súťaže zúčastniť. V školskom kole súťaže sme vybrali najlepších, ktorí nás 07.06. reprezentovali vo Svätom Antone.
Naše poďakovanie patrí Ing. Lukášovi Potockému, ktorý nám s prípravou pomáhal.

Exkurzia Brno - pokračovanie

Pridané: 06.07.2018

Exkurzia Brno

Pridané: 06.07.2018 Tento rok sme znovu navštívili zahraničie - Česko. Vďaka tým, čo nám prispievajú 2% zo svojich daní a Rade rodičov pri ZŠ s MŠ Veľká Lehota sme absolvovali exkurziu do Brna, kde sme boli v zábavnom parku VIDA, plavili sme sa po priehrade BYSTRC a videli sme štátny hrad VEVEŘÍ.

DIDAKTICKÉ HRY – 1. stupeň

Pridané: 06.07.2018 Didaktické hry – voľakedajšie branné cvičenie, sa organizuje raz ročne, spravidla na konci roka. Zúčastňujú sa ho všetci žiaci 1. stupňa. V prírode sa precvičujú rôzne praktické zručnosti z tematických celkov: riešenie mimoriadnych situácií-civilná ochrana, zdravotná príprava a pohyb a pobyt v prírode. My sme ho zorganizovali 27.06.2018.
Bolo nám skvele!

PENIAZE S ROZUMOM ALEBO, AKO O NE NEPRÍSŤ -pokračovanie

Pridané: 28.06.2018

PENIAZE S ROZUMOM ALEBO, AKO O NE NEPRÍSŤ - 2. ročník

Pridané: 28.06.2018 Zážitkovú formu vyučovania finančnej gramotnosti zorganizovali žiaci 9. ročníka. Na úvod si pripravili prezentáciu o význame finančnej gramotnosti, o zaujímavostiach zo sveta peňazí a rôznych druhoch bánk. O tom, ako ľahko sa môže o peniaze prísť, sa žiaci presvedčili v siedmich súťažných disciplínach, kde investovali, vyhrali, ale častejšie prehrali. Bola pripravená banka, kde si mohli peniaze požičať. Po súťaži musel každý pôžičku vrátiť. Ak financie nemali, bola im uložená pokuta. Vyvrcholením bola aukcia, kde si za zarobené peniaze mohli žiaci nakúpiť rôzne drobnosti alebo vyhrať úľavu pri skúšaní v budúcom školskom roku.
Táto akcia má u žiakov vždy veľký ohlas, poďakovanie za prípravu patrí p. uč. Orlíkovej a žiakom 9. roč.

VÝLET 1.st. + materská škola

Pridané: 27.06.2018 19. júna 2018 boli žiaci 1. stupňa a deti z našej materskej školy spolu so svojimi rodičmi na krásnom výlete vo Zveroparku v Revištskom Podzámčí.
Bolo nám super!

DFF Pod Inovcom

Pridané: 10.06.2018 Naše krásne folkloristky v plnej paráde pred vystúpením na DFF Pod Inovcom 10.06.2018 u nás vo Veľkej Lehote.

STAVANIE MÁJA V DOMINIK, n. o. VEĽKÁ LEHOTA

Pridané: 04.05.2018 S programom sme navštívili aj klientov Dominik, n. o. Veľká Lehota ktorým sme sa snažili spríjemniť ich dni. Za našu snahu nás pani riaditeľka PhDr. Erika Sučanská odmenila sladkými odmenami, za čo veľmi pekne ďakujeme.
Deti si postavený máj aj namaľovali.

STAVANIE MÁJA

Pridané: 04.05.2018 Aj tento rok sme sa podieľali na stavaní mája, kde sme vystúpili s krátkym programom o lastovičkách, ktoré nám priniesli jar. Zúčastnili sa aj žiaci zo ZŠ s krásnym vystúpením mažoretiek pod vedením Mgr. Márie Jankoveovej. Za našu snahu nás odmenili pán starosta Jozef Mihál a Stanislav Víglaský sladkými odmenami, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

DEŇ ZEME V NAŠEJ MŠ

Pridané: 04.05.2018 Aj my sme sa chceli pričiniť, aby naša Zem bola krásna a čistá. Preto sme si na Deň Zeme zobrali vrecúška na odpad a vyčistili sme si našu záhradu, v ktorej sa hráme a jej okolie. No nenašli sme len odpadky, ale aj nádhernú jašteričku, ktorej sa deti veľmi potešili. Potom sme ju, i keď nechtiac, vrátili do prírody.

DEŇ ZEME - zbieranie odpadkov

Pridané: 25.04.2018 Aj tento rok naša škola ku Dňu Zeme zbierala odpadky vo väčšej časti obce Veľká Lehota. Čistenia sa už tradične zúčastňujú všetky triedy a sú rozdelené takmer po celej obci. Tento rok sme mali oveľa menej roboty s odpadkami a je vidieť, že naša obec je čistejšia a odpadky končia tam, kde patria. Naša obec zodpovedne pristupuje k separácii odpadu, o čom svedčia aj veľkokapacitné kontajnery umiestnené v obci. O čistejšie a krajšie životné prostredie sa snažíme aj my v našej škole.

VYCHÁDZKA NA PONIKLEC SLOVENSKÝ

Pridané: 16.04.2018 Krásne jarné slnečné popoludnie sme vo štvrtok 12. apríla 2018 využili na príjemnú turistickú vychádzku. Žiaci z krúžkov Všeličo zábavne, Z rozprávky do rozprávky a deti zo ŠKD spolu so svojimi pani učiteľkami sa vybrali na Bujakov vrch, čo je prírodná rezervácia neďaleko Veľkej Lehoty. Nachádza sa tu vzácna rastlina poniklec slovenský. Je to zákonom chránená rastlina, ktorá sa považuje za symbol a posol jari. Nenápadný, modrofialový kvet rastie na teplých krovinatých a trávnatých skalnatých stráňach. Počasie nám prialo, poniklec bol nádherný, výhľad bol očarujúci, vychádzka sa nám veľmi vydarila.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Pridané: 13.04.2018 Slávnostného zápisu do 1. ročníka našej ZŠ s MŠ sa dňa 11. 4. 2018 zúčastnilo 6 detí spolu so svojimi mamičkami.
Ďakujeme CPPPaP v Žarnovici – p. Pavolovej, p. Škvarkovej, p. uč. Žňavovej a všetkým rodičom.
Už sa na budúcich prváčikov veľmi tešíme!

EXKURZIA BANSKÁ ŠTIAVNICA

Pridané: 13.04.2018 dav

BESEDA S PÁNOM ŠTEFANOM WOLFOM

Pridané: 12.04.2018 Dňa 9. apríla 2018 nás svojou návštevou potešil pán spisovateľ z Novej Bane Štefan Wolf.
Začal tým, že sa nám predstavil a povedal, odkiaľ pochádza. Jeho prvé slová boli: ,,Určite som pre vás iba nejaký starý dedko s fúzmi." On bol však viac.
Porozprával nám o ťažkých časoch v minulom režime, ale aj o jeho knižkách, ktoré ho preslávili nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách. Jeho najznámejšia kniha vyšla v štyroch jazykoch a on bol na to patrične hrdý.
Všetci sme pozorne počúvali jeho zážitky, ktoré si ešte veľmi dobre pamätal.
Za jeho zaujímavé rozprávanie a návštevu našej školy mu veľmi pekne ďakujeme.
N. Jenisová, 8. roč.

DEŇ VODY

Pridané: 05.04.2018 Pri príležitosti Svetového dňa vody 22. 03. 2018 si deviataci pod vedením p. uč. Forgáčovej pripravili pre žiakov 1. stupňa našej školy zaujímavé aktivity. Nachystali si 8 disciplín s tematikou vody a žiakov rozdelili do družstiev. Akcia sa vydarila, počasie vyšlo, žiaci sa zabavili, ale naučili sa o vode zas aj niečo nové.

Zobraziť viac na Facebook-u
© 2013-2018 ZŠ s MŠ, Veľká Lehota
Tvorba webu: Trinetus s.r.o., 2013-2018