2.5.2024

💯🌼🙏OTVORENIE NOVEJ PRÍRODOVEDNEJ UČEBNE 💯🌼🙏

✅Pred týždňom vo štvrtok 25.4.2024 sme slávnostne otvárali našu novú prírodovednú učebňu.

✅Na tento slávnostný akt prijali pozvanie pán starosta Jozef Mihál a pani predsedníčka rady rodičov a zároveň poslankyňa obecného zastupiteľstva Mgr. Ivana Hubačová Víglaská.

✅Šesťdesiat rokov v tejto miestnosti bol chemický kabinet s množstvom rôznych predmetov, väčšinou veľmi starých. My sme si túto miestnosť prednedávnom zrekonštruovali a po 2 mesiacoch nastal deň jej slávnostného otvorenia.

✅Vďaka finančnej pomoci našej rodičovskej rady 🙏, ktorá nám zakúpila nábytok do učebne, sa nám podarilo vytvoriť z tohto nevyužitého priestoru starého chemického kabinetu, príjemnú prírodovednú učebňu pre žiakov 1. aj 2. stupňa.

Naše veľké poďakovanie pri otvorení novej učebne patrí 🙏

👉rodičovskej rade za finančnú výpomoc pri kúpe nábytku,

👉p. poslancovi Jarkovi Víglaskému za sponzorské vodárenské práce,

👉za sponzorské obkladacie práce pánovi Jánovi Víglaskému,

👉za sponzorské elektrikárske práce pánovi Igorovi Víglaskému,

👉zamestnancom obecného úradu Peťkovi a Dominkovi za pomoc pri vynášaní starých skríň.

Veľa práce v učebni odviedol aj náš šikovný pán školník Jarko Cibiri ☺

A takisto veľké poďakovanie patrí všetkým učiteľom a žiakom, ktorí prispeli k jej rekonštrukcii.

Tak nech sa vám v nej, žiaci, dobre učí 👍