12.4.2022

...všetky darčeky by mali byť darované z lásky...

Všetky darčeky by mali byť venované z lásky... 

Deti zo Školského klubu detí si pod vedením p. vychovávateľky Kataríny Šmondrkovej a praktikantky Magdalény  Ličkovej pripravili pre všetkých vyučujúcich v našej základnej aj materskej škole malé darčeky - farebné kvietky, ktoré im venovali v marci na ich sviatok – Deň učiteľov.

Tieto darčeky nám vyrobili a darovali z lásky a my sme ich veľmi vďačne a s radosťou prijali.

Deti, veľmi pekne ďakujeme a veľmi si to vážime...