1.3.2024

Bádateľské aktivity v našej MŠ alebo výroba lávovej lampy 💯✅🆒🔦💡

Čo robiť, keď nám doma nejde elektrina?

alebo

ďalšie bádateľské aktivity v našej materskej škole 💯✅🆒🔦💡

✅Naše lienky v materskej škole (rozumej naši najmenší) to už po včerajšku určite vedia😁, pretože si vyrobili vlastnú lávovú lampu 👏

✅Pani učiteľka Paulína Polcová im pripravila veľmi pekné hrové aktivity a deti realizovali bádanie cez experimentálne aktivity.

✅Najprv sa na koberci pekne porozprávali o tom, čo robiť, keď nám doma vypadne elektrický prúd, cez hádanku rozvíjali slovnú zásobu, hmatom zisťovali ukryté predmety, zistili, že na stene môžu rúčkami vytvárať rôzne tieňové zvieratká, no a napokon si urobili vlastnú lávovú lampu 👍👏👌

✅Jednoduchým pokusom, kedy deti skoro všetko robili samé, rozvíjali svoju prírodovednú gramotnosť cez bádateľské aktivity.

Okrem tohto rozvíjali aj hmat, čuch, pojmy hore, dolu, vpravo, vľavo a veľa ďalšieho.

✅Malý chemický pokus sa im úžasne podaril 👏👏👏

Bolože to radosti, keď im ich lampička fungovala 😁👍

Super, boli ste úžasné, deti 👏