12.2.2022

Budík zvoní :-)

Budík zvoní: cŕŕŕŕn, cŕŕŕŕn.... 

Deti v materskej škole sa naučili orientovať v časových vzťahoch dňa, týždňa, mesiaca a roka.

Vyrobili si aj sladké hodiny - budíky a podľa reprodukovanej rozprávky o budíku sa s nimi naučili pracovať.