17.6.2022

DEŇ OTCOV V ZŠ

Na Deň otcov sa prichystali aj žiaci 1. stupňa a deti v ŠKD, ktorí pre svojich ockov vyrobili krásne a aj praktické darčeky.

Konečne nebude musieť ocko zháňať pero!

KRÁSNY DEŇ OTCOV PRAJEME Z NAŠEJ ZŠ s MŠ VEĽKÁ LEHOTA :-)