10.2.2022

Dve percentá z dane

Vážení rodičia a priatelia našej školy,

v mene Združenia rodičov pri ZŠ s MŠ vo Veľkej Lehote sa na vás obraciame s prosbou o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov na účet nášho rodičovského združenia.

Prečo nám venovať 2% z dane?

Sú to peniaze, ktoré by ste inak odviedli do štátu. Ich poukázaním o nič neprichádzate.

Našej škole však pomôžu zabezpečiť lepšie materiálne a technické vybavenie vyučovacieho procesu a skvalitniť tak výchovno-vzdelávací proces.

Touto cestou vám ďakujeme za vašu doterajšiu podporu našej školy. Aj vďaka vašej pomoci sme mohli zlepšiť vybavenie našej ZŠ s MŠ, začali sme modernizovať školu a chceme v tom pokračovať. To sa nám môže podariť jedine vzájomnou spoluprácou a s pomocou ľudí, ktorým na našej škole záleží.

Všetkým za prejavenú ochotu a darovanie 2% zo svojich daní vopred ĎAKUJEME!

Údaje o prijímateľovi:

Názov: Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ vo Veľkej Lehote

Sídlo: Veľká Lehota 433, 966 41 Veľká Lehota

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42011388

tlačivo nájdete v červenej sekcii: Venujte nám 2%

ĎAKUJEME!