3.7.2023

Finančná gramotnosť v praxi 🧮💷💰💶💴💵💲


💶Projekt Peniaze s rozumom alebo, ako o ne neprísť, už tradične na konci šk. roka pripravujú deviataci v spolupráci s pani učiteľkou matematiky.

💶Náučno-zábavné podujatie aj tento rok nesklamalo našich žiakov, pretože sa zabavili, ale aj čosi nové zo sveta financií naučili... Tí, ktorým sa darilo najlepšie, boli nakoniec ocenení sladkou odmenou 😀🍫

Za prípravu ďakujeme p. uč. Zdenke a našim deviatakom 👏