5.12.2021

INFO pre rodičov a žiakov

Milí rodičia, žiaci,

keďže 2. st. prechádza od 6.12.2021 na dištančné vzdelávanie, meníme organizáciu vyučovania tak, že 1. stupeň sa bude znova učiť v blokoch.

Nástup do školy je o 7.45 hod. potom bude ranný zdravotný filter.

Vyučovanie sa začne o 8.00 hod.

Rozvrh hodín pre 1. a 2.st. a bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.