14.4.2021

Informácie pre rodičov a žiakov 8. a 9. ročníka od 19.4.2021

Na základe rozhodnutia ministra školstva sa od pondelka 19.4.2021 obnovuje školské vyučovanie v ročníkoch 8. a 9.

V našej škole bude organizácia vzdelávania nasledovná:

- žiaci 1. stupňa prezenčne v škole

- žiaci 8. a 9. ročníka prezenčne v škole

- žiaci 5. až 7. ročníka dištančné vyučovanie z domu.

Podmienkou nástupu žiaka 2. stupňa do školy je:

- negatívny test žiaka,

- negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka 1. aj 2.stupňa. Platnosť testu je 7 dní.

Antigénové testovanie sa uskutoční v obci v sobotu dňa 17.4.2021 od 8.00 do 12.00 hod.

Pri nástupe do školy je potrebné predložiť Čestné vyhlásenie rodiča a kópie testov žiaka 2.st. a zákonného zástupcu k nahliadnutiu (prípadne výnimky z testovania).

Žiaci 2. stupňa sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR 175/2021 používať za účelom prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je rúško.

Žiaci 8. a 9. ročníka budú mať v pondelok 4 triednické hodiny do 11. 30 hod., kedy sa dozvedia všetky ďalšie informácie k nasledujúcemu týždňu.

Rodičia dostanú pokyny od triednych učiteľov mailom najneskôr v piatok.

Žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí chcú mať na pondelok 19.4. 2021 zabezpečený obed, sa prihlásia v piatok 16.4.2021 do 14.00 hod. na t. č. 6896129.

Čestné vyhlásenie je uvedené na našej web stránke v časti COVID-19.

Tešíme sa na Vás!