13.10.2022

JESENNÝ PREDŠKOLÁCKY STRAŠIAK :-)

👉Tento týždeň bol veľmi bohatý na rôzne kreatívne a konštruktívne činnosti v našej materskej škole.

🍁Pani učiteľky rozvíjali jemnú motoriku detí, ich predstavivosť, obohacovali slovnú zásobu, precvičovali aj prosociálne správanie, riešili problémové úlohy, rozprávali sa o prírodných reáliách známeho okolia a mnoho ďalšieho...

🍁Samozrejmosťou bolo zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a čo bolo veľmi dôležité, viedli deti aj k základom sebahodnotenia.

🍁Predškoláci využili rôzne prírodné materiály a spoločne si vytvorili nádherného strašiaka a aj keď je ich tento týždeň menej, naozaj sa im vydaril.

Napokon, presvedčte sa sami 👇🍁

#zsvelkalehota

#materskaskola

#jesen

#kreativnecinnosti