28.10.2021

Kamarátka Energia

V utorok 12.10.2021 naši žiaci strávili super zábavné dopoludnie.

Bližšie vám to vysvetlia naše žiačky vlastnými slovami...

12. 10. 2021 sa v našej škole organizovalo podujatie Kamarátka energia. Čakalo nás 5 stanovíšť, v ktorých sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí o rôznych energiách. Boli sme rozdelení do 5 družstiev. V týchto aktivitách sa ukázalo aj to, ako vedia žiaci spolupracovať, pretože sme boli pospájaní zo všetkých vekových kategórií. Na konci súťaže sa vyhodnotili jednotlivé aktivity a tí najlepší získali pekné vecné ceny.

Musíme spomenúť aj to, že každý žiak dostal zdravú desiatu: müsli tyčinku, jablko a vodu.

Aktivity sa nám veľmi páčili, užili sme si pekný deň.

Autorky: Ema Štrbová, Zuzana Garajová, Nikola Hudecová, 9.roč.

Dnes sme v škole mali akciu s názvom: Kamarátka energia. Boli tam rôzne stanovištia, všetky boli síce veľmi pekné, ale mne sa najviac páčilo stanovište s paličkami. Dozvedela som sa veľa nových vecí ohľadom energie. Názvy družstiev boli tiež zaujímavé - naše družstvo sa volalo Nevieme meno.

Autorka: Dominika Hudecová, 8.roč.

Na dnešnom dni sa mi najviac páčili rôzne stanovištia, najviac však to s paličkami, kde som aj vyhrala 3. miesto.

Takéto podujatia by sme mohli na škole organizovať častejšie.

Ja som sa dozvedela veľa nových informácií ohľadom energie.

My sme boli žiarovkový tím.

Autorka: Laura Brodzianska, 8.roč.

Cieľom podujatia bolo zvýšiť medzi žiakmi informovanosť v oblasti využívania energie a obnoviteľných zdrojov energie praktickými aktivitami, ktoré si naši žiaci mohli vyskúšať. Žiaci 1. až 9. ročníka hravým interaktívnym spôsobom nadobudli mnohé poznatky z tejto oblasti, vyskúšali si tieto javy pomocou profesionálnych vedeckých prístrojov a popri tom si aj zasúťažili.

Tí najúspešnejší boli odmenení vecnými odmenami.

Všetci žiaci dostali za odmenu pero a náramok.

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Lindita Jahja, Veronika Vozárová - ďakujemeee