2.3.2022

Karneval našich maličkých

Fašiangy, Turíce...... takto sme si v utorok 1.3.2022 v našej materskej škole zaspievali a deti v zaujímavých maskách roztancovali svoje nožičky.

Tanec s balónmi, stoličkový tanec a iné aktivity boli radostné.

Ku karnevalu patrí aj občerstvenie, ktoré sponzorovali Veronika Garajová, starí rodičia, rodičia, ktorým veľmi pekne ďakujeme.

Deti sa vyšantili a veríme, že im zostanú pekné spomienky...

Za pomoc ďakujeme Bc. Kataríne Šmondrkovej.