3.3.2022

Karneval v ZŠ

 Organizovali sme ho v ŠKD pre všetkých žiakov 1. stupňa.

Všetky masky boli veľmi pekné a všetky boli ocenené.

Pani vychovávateľka Katarína Šmondrková si na karneval krásne vyzdobila priestory klubu a pripravila si množstvo zaujímavých aktivít...

Za sponzorstvo ďakujeme  Rodičovskej rade pri ZŠ s MŠ Veľká Lehota  a za pomoc ďakujeme p. uč. Janke Žňavovej.