12.4.2022

MENÍME PRIESTORY NAŠEJ ŠKOLY

Predstavujeme nové triedy 2. stupňa

Druhostupniarom sme tiež dopriali nový nábytok, nové relaxačno-čitateľské kútiky v triedach, kde majú žiaci k dispozícii koberec a tulivaky, v ktorých si môžu počas prestávok oddýchnuť alebo chytiť do ruky peknú knihu...

Našou snahou bolo, aby aj druhostupniarske triedy boli podnetné, inšpiratívne, moderné a aby sa v nich naši žiaci lepšie cítili.

Nakoniec sme pridali pár fotografií druhostupniarskych tried, ako to vyzeralo donedávna...