8.12.2021

MIKULÁŠ V NAŠEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Hurá, prišiel aj k nám do základnej školy!

Ďakujeme, Mikuláš, že si potešil a obdaroval aj naše deti.