22.6.2022

Naša mega úspešná karatistka Ninka Kocianová

Super, Ninka, tešíme sa z Tvojich úspechov!

Srdečne Ti blahoželáme a prajeme ešte mnoho ďalších takýchto krásnych okamihov a úspechov!

Naša škola je na Teba, aj na Samka, veľmi hrdá :-)

Za foto ďakujeme maminke Katke Kocianovej.