30.4.2021

Nástup žiakov od 3.5.2021

Milí rodičia,

od pondelka 3. mája 2021 bude vyučovací proces pokračovať prezenčne podľa upraveného rozvrhu hodín, ktorý žiaci dostali. Nástup je o 7.45 hod. na ranný zdravotný filter, vyučovanie začína o 8.00 hod.

Pri otvorení škôl sa postupuje dôsledne v zmysle COVID školského semaforu a dbáme na dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení.

Veľká zmena nastala pri nástupe žiakov - v pondelok už ani žiak, ani jeho zákonný zástupca nie je povinný preukázať sa negatívnym testom.

Avšak žiak je povinný preukazovať sa tlačivom – Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti.

Tlačivo je zverejnené v sekcii COVID-19.

Prosíme v záujme ochrany zdravia všetkých: žiakov, detí aj zamestnancov školy o dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení – ROR, prekrytie horných dýchacích ciest, pravidelné umývanie rúk.

Žiaci 2. stupňa sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je rúško, šál alebo šatka.