13.4.2022

Nevšedné chvíle s peknou knihou

Piataci a šiestaci si priniesli do školy obľúbené knihy, z ktorých čítali svojim spolužiakom.

Knihu mali priblížiť tak, aby o ňu vzbudili u kamarátov záujem.

O prečítanom potom spolu diskutovali.

Aj na literatúre sa dá pracovať zábavnejšie...