11.9.2022

Nové brány

𝑆𝑡𝑖́𝑐ℎ𝑙𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑒, 𝑧𝑎𝑣𝑖𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑡𝑜𝑟,

𝑠̌𝑘𝑜𝑙𝑎 𝑏𝑟𝑎́𝑛𝑦 𝑜𝑡𝑣𝑎́𝑟𝑎.

𝑉𝑠̌𝑒𝑡𝑘𝑦́𝑐ℎ 𝑧̌𝑖𝑎𝑘𝑜𝑣 𝑣𝑒𝑙̌𝑘𝑦́𝑐ℎ, 𝑚𝑎𝑙𝑦́𝑐ℎ,

𝑑𝑜 𝑛𝑎́𝑟𝑢𝑐̌𝑖𝑎 𝑧𝑣𝑜𝑙𝑎́𝑣𝑎.

𝐀𝐣 𝐧𝐚𝐬̌𝐚 𝐬̌𝐤𝐨𝐥𝐚 𝐭𝐨𝐡𝐭𝐨 𝐫𝐨𝐤𝐮 𝐩𝐨 𝐩𝐫𝐯𝐲́𝐤𝐫𝐚́𝐭 𝐨𝐭𝐯𝐨𝐫𝐢𝐥𝐚 𝐬𝐯𝐨𝐣𝐞 𝐧𝐨𝐯𝐞́ 𝐛𝐫𝐚́𝐧𝐲 𝐩𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐭𝐢 𝐚 𝐳̌𝐢𝐚𝐤𝐨𝐯.

Naše obrovské poďakovanie 🙏 patrí p. Igorovi Kovačičovi a firme Kovaco - Company, ktorá nám sponzorsky vyrobila 3 veľké brány a 3 malé bráničky na prechod pre žiakov.

Za práce na bránach zo srdca ďakujeme pánom:

František Víglaský

Tomáš Zduch

Peter Garaj

Ján Garaj

František Hudec

Miroslav Hudec

Matúš Vatala

Matúš Hudec

Za neúnavnú pomoc pri organizácii a koordinácii tvorby brán veľmi pekne ďakujeme predsedovi Rady školy pri ZŠ s MŠ Veľká Lehota a poslancovi Obecného zastupiteľstva Veľká Lehota p. Petrovi Víglaskému.

Z oplotenia školského areálu a z brán sa veľmi tešíme hlavne kvôli bezpečnosti našich detí a žiakov a môžeme ďalej postupne budovať rozľahlý školský areál pre edukačné, športové, ale i relaxačné realizovanie sa našich detí a žiakov.

Parkovisko pre rodičov, ktorí privážajú svoje deti do MŠ a ZŠ je umiestnené zo strany školskej šatne - od firmy Dominik, n. o., Veľká Lehota a zároveň môžete na parkovanie využiť aj priestor vedľa cesty pri tomto zariadení.

Parkovisko sa ešte bude upravovať, preto prosíme o zhovievavosť.

EŠTE RAZ ZO SRDCA ĎAKUJEMEEE!