29.8.2023

Nové prevádzkové hodiny v MŠ

Riaditeľka ZŠ s MŠ Veľká Lehota Mgr. Soňa Vozárová oznamuje rodičom detí materskej školy, že od 4.9.2023 je prevádzka v materskej škole nasledovná:

od 6.30 hod. do 16.00 hod.