30.1.2023

OZNAM na 31.1.2023

OZNAM na 31. 01. 2023

Riaditeľstvo ZŠ oznamuje, že dňa 31. 01. 2023 vyučovanie pre 1. st. končí o 11.30 hod. 

ŠKD bude normálne fungovať do 15.30 hod.

Ďakujeme za porozumenie!

Mgr. S. Vozárová, riaditeľka školy