22.3.2022

Ponožková výzva

Aj my sme sa zapojili do ponožkovej výzvy.

Cieľom výzvy je šíriť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom.

Práve vďaka informovanosti a pozitívnemu príkladu z osobnej skúsenosti môže každý z nás búrať predsudky a pomôcť im, aby sa stali rovnocennými členmi spoločnosti a mohli realizovať svoje sny – žiť plnohodnotný život.

Zapojili sa žiaci ZŠ aj deti z ŠKD s pani učiteľkami.