21.12.2022

Práca šiestakov s novými mikroskopmi

👉Na hodinách biológie naši žiaci pravidelne pracujú so šiestimi novými mikroskopmi značky Bresser.

👉Pre ešte lepšiu názornosť veľmi radi využívame aj špeciálnu mikroskopickú kameru s Full-HD rozlíšením.

👉Tá nám prenáša živý obraz z mikroskopu na obrazovku počítača a do dataprojektora.

👉Takýmto spôsobom sme napríklad v 6. ročníku pozorovali rôzne druhy a časti bezstavovcov - kliešťa, motýľa, mravce alebo časti stavovcov, žijúcich v blízkosti ľudských obydlí.

Zo ❤️ďakujeme 🙏firme Cortizo Slovakia, a.s., vďaka ktorej sme mohli zakúpiť špeciálnu mikroskopickú kameru s Full-HD rozlíšením.

Táto je pre vyučovací proces veľkým obohatením pre našich žiakov👏👏👏

#zsvelkalehota

#cortizoslovakia