17.6.2024

Prerušená prevádzka MŠ- OZNAM

Na základe veľmi vysokej chorobnosti detí MŠ a po dohode s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom a zriaďovateľom bude prerušená prevádzka MŠ od 18.6.2024 do 21.6.2024.

MŠ bude fungovať v prípade normálnej dochádzky od pondelka 24.6.2024.

O prípadnom predĺžení budem včas informovať.


Mgr. Soňa Vozárová, riaditeľka školy


Vyjadrenie zriaďovateľa:

Súhlasím s pokračovaním prerušenia prevádzky materskej školy pri ZŠ s MŠ Veľká Lehota od 18.6.2024 do 21.6.2024 na základe veľmi vysokej chorobnosti detí MŠ.

Vo Veľkej Lehote dňa 17.6.2024 Jozef Mihál, starosta obce