5.6.2024

Riaditeľské voľno 13.6.2024

Riaditeľské voľno

Prerušenie prevádzky v škole a v školských zariadeniach

Riaditeľka ZŠ s MŠ Veľká Lehota v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje riaditeľské voľno dňa 13.6.2024 (štvrtok) žiakom ZŠ s MŠ Veľká Lehota a deťom z ŠKD z organizačných dôvodov.

Materská škola bude v prevádzke.

Vo vyučovaní sa bude pokračovať v piatok 14.6.2024.

Mgr. Soňa Vozárová, riaditeľka školy


Vyjadrenie zriaďovateľa:

Súhlasím s prerušením prevádzky základnej školy a ŠKD pri ZŠ s MŠ Veľká Lehota dňa 13.6.2024 z organizačných dôvodov.

Vo Veľkej Lehote dňa 03.06.2024 Jozef Mihál, starosta obce