15.5.2024

Riaditeľské voľno dňa 24.5.2024

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Veľká Lehota v súlade s § 150 odsek 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že dňa 24.5.2024 (piatok) udeľuje všetkým žiakom Základnej školy s materskou školou Veľká Lehota riaditeľské voľno z dôvodu celodenného školenia všetkých pedagogických zamestnancov školy.

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Veľká Lehota oznamuje prerušenie prevádzky materskej školy na 24.5.2024 (piatok) z dôvodu celodenného školenia všetkých pedagogických zamestnancov školy.

Deti a žiaci sú automaticky vyhlásení z obeda v školskej jedálni.

Prevádzka MŠ, ZŠ a ŠKD sa obnoví 27.5.2024.


Vyjadrenie zriaďovateľa:

Súhlasím s prerušením prevádzky celej ZŠ s MŠ Veľká Lehota od 24.5.2024 do 24.5.2024 z organizačných dôvodov-celodenné školenie pg zamestnancov školy.


Vo Veľkej Lehote dňa 17.5.2024 Jozef Mihál, starosta obce