5.12.2021

Š̳K̳O̳L̳A̳ ̳V̳ ̳N̳Á̳R̳U̳Č̳Í̳ ̳L̳E̳S̳A̳ ̳–̳ ̳4.̳ ̳č̳a̳s̳ť̳ - Ekoučebňa

Pokračujeme predstavením ďalšej časti nášho projektu, a tou je ekoučebňa.

Zóna ekoučebne bude primárne určená pre outdoorové vyučovanie prírodovedných predmetov žiakov 1. aj 2. stupňa, tiež pre účely materskej školy a bude slúžiť ako exteriérová učebňa.

V našej škole sa zameriavame na environmentálnu výchovu už druhý rok. V ekoučebni sa budú deti a žiaci hravou formou, autenticky priamo v teréne, zážitkovým učením zasväcovať do poznatkov a tajov prírody.

Ekoučebňa sa ešte bude rozširovať tak, aby sedenie bolo najmenej pre 30-35 detí s pracovným stolom. Súčasťou altánku bude aj tabuľa na učenie sa, pre výtvarné práce detí, do ekoučebne je privedená elektrická energia, bude tam úložný priestor pre prírodný materiál, drevené ohrádky pre detské pestovateľské práce a kvetinová výsadba.

S prácami v priestore ekoučebne a v jej okolí budeme pokračovať budúci rok.

Ďakujeme, Nadácia Allianz.