19.9.2023

S kamarátkou energiou 💥⚡️💣📯💡

✅Naši žiaci mali možnosť včera 18.9.2023 prežiť netradičné zážitkové vyučovanie v projekte "S kamarátkou energiou"

✅Prostredníctvom interaktívnych hier sa dozvedeli, ako môžu ušetriť energiu.

✅Spoznali obnoviteľné zdroje energie a mali z vyučovania na tieto témy pekný zážitok.

✅Za aktivitu a preukázané vedomosti boli žiaci odmenení peknými darčekmi a zdravou desiatou. Žiakom sa netradičné vyučovanie páčilo.

✅Ďakujeme za skvelý zážitok, nové poznatky, občerstvenie pre deti a hodnotné darčeky 👏