8.2.2022

Telesná výchova na lyžiarskom svahu - 2. DEŇ

Ďalšie dve triedy 2. stupňa - šiestaci a ôsmaci - mali možnosť zažiť neobvyklú telesnú výchovu na lyžiarskom svahu SKI centrum Drozdovo, a to znova vďaka finančnej podpore našej rodičovskej rady.

Mnohí stáli na lyžiach po prvýkrát, ale teší nás, že vďaka výučbe a pomoci našich skvelých inštruktorov - p. uč. Tomáša Šmondrka a p. uč. Radky Mokrej sa všetci naučili lyžovať a začiatky tohto krásneho športu majú zvládnuté.

Už len v tom pokračovať :-)

Naše poďakovanie opäť patrí:

- rodičovskej rade za finančnú výpomoc,  p. starostovi Jozefovi Mihálovi za odvoz a dovoz detí na lyžiarske stredisko, Obecnému úrade Veľká Lehota za odvoz a dovoz detí na lyžiarske stredisko, p. uč. Tomášovi Šmondrkovi  za odvoz a dovoz detí na lyžiarske stredisko, p. školníkovi Jarkovi Cibirimu za odvoz a dovoz detí na lyžiarske stredisko.

Byť celý deň na lyžiach je namáhavé (hlavne, keď sa postráca kondička :-)), ale je to na nezaplatenie prežiť ho so spolužiakmi, s kamarátmi...

Veríme, že naši žiaci opäť zažili krásny deň, plný nových zážitkov, na ktorý budú dlho spomínať...