22.6.2023

Vyhodnotenie detskej výtvarnej súťaže Folklór očami detí 🥳🌷🌸🔥✨

V sobotu 10.6.2023 sa v zariadení DOMINIK, n. o.,  Veľká Lehota uskutočnilo vyhodnotenie detskej výtvarnej súťaže Folklór očami detí, ktorú organizovalo POS Žiar nad Hronom.

Zapojili sa do nej skoro všetci žiaci 1. aj 2. stupňa našej ZŠ, ale aj deti z MŠ.

Napokon boli zo ZŠ úspešné len 2 naše žiačky:

👉Janka Suchá, 2. ročník

👉Sofia Lalíková, 7. ročník, ktorým srdečne blahoželáme 👏

Právom si to zaslúžili, ich kresby sú naozaj výnimočné 👏👌👍

A zároveň nás trocha mrzí, že zo všetkých naozaj krásnych výtvarných diel si cenu vybojovali iba 2 žiačky z celej našej školy...

Odmenený bol aj celý kolektív MŠ.

Všetky výtvarné práce si môžete pozrieť v príspevku.

Dievčatá, ešte raz, srdečná gratulácia, nech vám to aj naďalej tak krásne kreslí 👏👏👏